👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2022-02-05 15:09 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Geometri är ett av de centrala områdena i matematiken. I det här arbetsområdet kommer vi bland annat lära oss om geometriska figurer och vinklar.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

 • Kunna namnge och beskriva några begrepp och egenskaper hos de tvådimensionella objekten cirkel, triangel, fyrhörning och månghörning.

 • Mäta olika vinklar. 

 • Känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel.

 • Veta vinkelsumman hos triangel och fyrhörning.

 • Använda gradskiva och passare för att konstruera geometriska objekt.

 • Kunna räkna ut omkrets för månghörningar. 

 • Kunna namnge och beskriva några egenskaper hos de tredimensionella objekten rätblock, cylinder, kon, pyramid och klot.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Räkna i matteboken
 • Praktiska övningar
 • Problemlösning i par 
 • Färdighetsträning i Nomp

 

Bedömning sker genom:

 • Exit tickets
 • Diagnoser
 • Skriftligt test
 • Lärarens observationer
 • Muntliga aktiviteter

Matriser

Ma
Geometri

Insats krävs
Godtagbar
Utvecklad
Välutvecklad
Kommunikation
Du behöver stöd i att muntligt och skrifligt beskriva hur du löser uppgifter.
Du beskriver muntligt och skriftligt hur du löser uppgifter.
Du beskriver tydligt muntligt och skriftligt hur du löser uppgifter. Det går att följa dina uträkningar.
Du beskriver mycket tydligt muntligt och skriftligt hur du löst uppgiften. Det går lätt att följa din uträkning.
Begrepp
Du är osäker på de grundläggande geometriska begreppen och har svårt för att visa det med matematiskt språk och med bilder.
Du kan de grundläggande begreppen inom området och kan visa det med matematiskt språk och med hjälp av bilder.
Du kan flera begrepp inom området och kan visa hur de hör ihop med varandra med matematiskt språk och med hjälp av bilder.
Du kan många av begreppen inom området och visar tydligt hur de hör ihop med varandra på flera olika sätt med ett matematiskt språk.
Metod mäta vinklar
Du behöver stöd och kan inte själv mäta vinklar.
Du kan använda en gradskiva och avläsa en vinkels grader och avgöra om vinkeln är rät, spetsig eller trubbig där ett vinkelben är vågrät.
Du kan använda en gradskiva och avläsa flera vinklars grader. Du kan avgöra om vinklarna är räta, spetsiga eller trubbiga där ett vinkelben är vågrät.
Du kan använda en gradskiva och avläsa flera olika vinklars grader. Du kan avgöra om vinklarna är räta, spetsiga eller trubbiga där inget vinkelben är vågrät.
Metod rita vinklar
Du behöver stöd och kan inte inte själv rita en vinkel bestående av två vinkelben
Du kan rita en rät, trubbig eller spetsig vinkel där ett vinkelben är vågrät. Du markerar spetspunkten och använder gradskivans nollpunkt för att rita vinkelbenen.
Du kan rita rät, trubbig och spetsig vinkel där ett vinkelben är vågrät placerad. Du markerar spetspunkten och använder gradskivans nollpunkt för att rita det vågräta vinkelbenet.
Du kan rita rät, trubbig och spetsig vinkel där det första vinkelbenet inte är vågrät. Du markerar spetspunkten och använder gradskivans nollpunkt för att rita det första vinkelbenet.
Metod för månghörningars omkrets
Du behöver stöd och kan inte själv använda någon metod för att beräkna månghörningars omkrets.
Du kan beräkna en månghörnings omkrets genom att addera summan av sidornas längd.
Du kan beräkna en månghörnings omkrets genom att addera summan av sidornas längd samt namnge figuren.
Du kan beräkna en månghörnings omkrets genom att addera summan av sidornas längd samt namnge figuren motsols efter hörnen.
Metod för att beräkna vinklar i trianglar och fyrhörningar
Du behöver stöd och kan inte själv beräkna vinklar i trianglar och fyrhörningar.
Du använder vinkelsumman i någon av figurerna triangel eller fyrhörning med två kända vinklar, för att beräkna en okänd vinkel.
Du använder vinkelsumman i figurerna triangel eller fyrhörning med två kända vinklar, för att beräkna en okänd vinkel.
Du använder vinkelsumman i figurerna triangel eller fyrhörning med en känd vinkel och en rät vinkel, för att beräkna en okänd vinkel.
Problemlösning
Du behöver stöd i att lösa enkla problem i två steg med stöttning.
Du löser enkla problem i två steg med stöttning.
Du löser problem i minst två steg själv.
Du löser problem i mer än två steg själv på ett bra sätt.
Resonemang
Du behöver stöd i att förklara hur och varför du kommer fram till ditt svar. Du har svårt att fundera över rimligheten i ditt svar.
Du kan förklara litegrann hur och varför du kommer fram till ditt svar. Du funderar över rimligheten i ditt svar.
Du förklarar hur och varför du kommer fram till ditt svar. Du visar rimligheten i ditt svar.
Du förklarar och motiverar hur och varför du kommer fram till ditt svar. Du förklarar rimligheten i ditt svar.
Resonemang
Du behöver stöd i att bidra till förslag hur uppgifter kan lösas. Du deltar inte aktivt vid diskussioner.
Du kan bidra till förslag hur uppgifter kan lösas. Du deltar aktivt vid diskussioner.
Du ger olika förslag på olika sätt att lösa uppgifter. Du deltar aktivt vid diskussioner så uppgiften löses.
Du ger flera olika förslag på olika sätt att lösa uppgifter. Du leder diskussionen framåt.