👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Rymden åk 3

Skapad 2022-02-06 10:25 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 2 – 3 Svenska Matematik NO (år 1-3)
Visste du att planeten Jorden också heter Tellus och att det finns miljarder stjärnor i Universum? Hur skapades Tellus och vad finns det egentligen ute i rymden? Hur kan vi veta vad som finns och hur det ser ut i rymden? Vi ska lära oss mer om vårt solsystem, fakta om våra planeter och stjärnorna samt varför vi har så tydliga årstider i Sverige. Sedan ska vi använda geometrins begrepp för att tillverka egna rymdfarkoster.

Innehåll

Syfte: 

Att ge eleverna faktakunskaper om olika himlakroppar som sol, stjärna, måne, planet samt deras rörelse i förhållande till varandra. Utifrån denna kunskap vidare utveckla förståelse för hur dessa påverkar vårt liv på jorden. 

Undervisning och metod:

 • läsa faktatexter och se filmer gemensamt och elevaktiva samtal
 • kreativa processer, skapa egna bilder och texter
 • eleverna skriver egna VÖL-schema som vi sedan arbetar utifrån
 • söka information och fakta i olika läromedel, böcker och digitalt
 • tillverka en egen rymdfarkost med hjälp av geometriska objekt

Bedömning:

 • Du kan söka information och återge denna i enkel faktatext och använda passande bild till
 • Du använder specifika begrepp inom ämnet när du berättar och skriver
 • Du kan berätta på ett enkelt sätt hur månen, solen och jorden rör sig i förhållande till varandra

 

 

 

Uppgifter

 • Min fakta om rymden

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3