👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vecka 6.

Skapad 2022-02-07 07:56 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Utforskande av blodet

Innehåll

 

Syfte

Syftet är att möta barnens frågor angående blodet och ta reda på vad de vill ta reda på. 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?
Då barnen har frågor är det viktigt att ta tillvara på deras intressen och engagemang. 

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?
Vi planerar att följa föregående veckas planering för att skapa samma grund för vårt fortsatta upplägg. 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi kommer att använda oss av en tankekarta, introducera webb-ägget och använda boken för att samtala om blodet och dess funktion. 

 

Mål:

- resonerar och provar utifrån hypoteser 
- fördjupar sig över tid i samma aktivitet 
- uttrycker sina inre bilder.

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18