👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Rättssystemet & massmediernas roll i det demokratiska samhället

Skapad 2022-02-07 10:04 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområdet om rättssystemet i Sverige, våra demokratiska fri- och rättigheter och om de mänskliga rättigheterna som FN skrivit ner.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I Sverige lever vi i en demokrati. Det betyder att vi kan tänka, tala, skriva och resa fritt. Vi har en polismakt och vi har domstolar som ska ge oss skydd och rättvisa. Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om rättssystemet i Sverige, våra demokratiska fri- och rättigheter och om de mänskliga rättigheterna som FN skrivit ner.

Innehåll

Björkhagens skola, vt-2022, åk 7, samhällskunskap

Förutom det som nämns i ingressen kommer vi att arbeta med information och kommunikation på olika sätt. Det mesta av vår världsbild får vi genom massmedier. Massmedier kan översättas med sätt att nå ut till massor av människor. Massmediernas uppgift är att informera, kommentera men också att granska och kritisera myndigheter och makthavare. Förr var TV, tidningar och radio de vanligaste kommunikationskanalerna men nu har internet tagit över allt mer. Vad får det för effekter på vårt samhälle?

 

Vad vi ska läsa om/arbeta med

Rättigheter och rättsskipning

  • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

 Information och kommunikation

·       Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

·       Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

 

Hur vi arbetar med området

Vi kommer att använda oss av kortare avsnitt ur boken Samhälle idag 7 fokus från Natur och kultur samt Utkik samhällskunskap 7–9 från Gleerups förlag. Båda finns på inläsningstjänst att lyssna på vid behov. Ibland kommer vi att läsa texterna tillsammans och vid andra tillfällen kommer ni att få arbeta med texterna på egen hand.

Vi kommer att använda oss av filmer från sliplay.se, begreppa.se och binogi.se. I anslutning till filmerna, och vid genomgångarna, kommer vi att diskutera och reflektera över det vi har sett och läst. Då får ni möjlighet att ta del av andras uppfattningar samt uttrycka era egna tankar och funderingar. 

 

Hur visar du vad du lärt dig                                                      

Du kommer att examineras på arbetsområdet onsdag den 23 mars och torsdag den 24 mars (en examination uppdelad i två delar). Examinationen sker på DigiExam precis som vanligt. Ta med laddad dator till lektionen.

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 7-9 enligt LRG 11 (2022)

E
Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.
C
Eleven visar goda kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för utvecklade resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.
A
Eleven visar mycket goda kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för välutvecklade resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.
Eleven för enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven för utvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med relativt välgrundade källkritiska argument.
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.