👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eken undervisningstillfälle 20220207

Skapad 2022-02-07 10:16 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Språkutveckling genom rolleken

Innehåll

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barnen få en ökad förståelse kring?

utökat ordförråd i rolleken

Förmågor: Vilka förmågor ska barnen utveckla?

 olika begrepp, prepositioner,  genom rolleken lära sig utveckla sina idéer, bli lyssnad till och lyssna på andra, stanna kvar i leken och utveckla samhörighet mellan varandra. arbeta parallellt med storböckerna baserad på barnkonventionen.

I vilken aktivitet ska barnen få utforska/lära sig om detta?

 Via kommunikation med bilar, tåg, konstruktion med lego, klossar, dockor, klippa ut olika mandalamönster samt bokstäver 

Pedagogisk dialog – vilka frågor ska vi ställa innan, under och efter undervisningstillfället?

             vilka är det som är med? Vilka roller har vi?

  • Tidigare erfarenheter, vilka frågor ska vi ställa som kopplar till barnens tidigare erfarenheter?  exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför?  tidigare erfarenheter är att barnen har varit intresserad av materialet i sin fria lek som används i byggrummet.

  • Under processen, vilka frågor ska vi ställa under utforskandet? exempel på fråga: vad förstår du så här långt, vad är det vi gör, vad är det som händer?  Vart är du på väg? Vad ska hända nu?

  • Utveckling, vilka frågor ska vi ställa för att fånga upp tillfälle? exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu, kan du se någon skillnad, har du lärt dig något? Vad det roligt att få  prova att vara (karaktären) och att göra och att få bestämma?

 

 

Dessa klipps ut och klistras in nedan under reflektion och analys

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

Didaktiska lärdomar

 

  • Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

  • Vad gick bra/mindre bra och varför?

  • Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

Gemensam reflektion och analys i arbetslaget (kollegialt lärande) 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

Är barnen fortsatt intresserade av ämnet/det vi undersökt?

 

Att tänka på till nästa planering:

Uppgifter