👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pino Matematik

Skapad 2022-02-07 10:22 i Nygårds förskola Lilla Edet
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna i område Söder, Lilla Edets kommun.

Innehåll

Våga välja

Uppstart/kartlägga/urskilja lärandeobjekt och knyta an till styrdokument

 

Varför?

  • Vad visar barnen intresse för?

Barnen räknar gärna och ofta. Visar stort intresse för siffror. Har ett fortsatt intresse för qr-koder som vi vill fortsätta utveckla med barnen.

 


 

Vad? (mål)


  • Vilket målområde (utifrån Lpfö18, Verksamhetsplan, PDK) ska vi arbeta med?

“förståelse för … antal...tal, samt att resonera matematiskt” 

 

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”

  • Vad vill vi att barnen ska få ett utökat kunnande/lärande/färdighet om/i?

Vi kommer fortsätta lägga mycket fokus på Qr-koder men även få barnen att själva dokumentera mer (ta egna kort).

 

Vi vill även att barnen ska förstå att det finns en talföljd samt kunna känna igen siffersymbolerna 0-9.

 

 

Hur? (metod)

 

Vi kommer fortfarande att använda oss av Pino och hens djur som en metod att arbeta kring såväl qr-koder som siffror och antal. Barnen är bekanta med Pino och det blir naturligt för dem att arbeta med hen. Vi utgår från barnens intressen i vårt arbete och tar tillvara på barnens egna idéer och förslag.