👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 7: Bråktal

Skapad 2022-02-07 11:03 i Solbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Här ser ni planeringen för kapitel 7 som handlar om bråktal.

Innehåll

Här är lärandemålen för området om bråktal. Vi kommer att öva och lära oss på lektionen. Du är välkommen på läxhjälpen och får ta med dig matteboken hem för att öva. 

Om allt går som planerat kommer vi att ha en minikoll fredagen den 25 februari. Behöver vi mer tid förlänger vi det med en vecka. 

 

Du kommer även få uppgifter att öva på hemma ca en vecka innan minikollen.

 

Lärandemål för godkända kunskaper:

-Kunna skriva en halv med olika bråk. Till exempel: 1/2=4/8 

-Ha en metod för att kunna jämföra och storleksordna olika bråktal. Till exempel: 1/3 är mindre än 1/2

-Med hjälp av bråktal kunna räkna ut en del av ett antal med hjälp av en metod. Till exempel, vad är 2/3 av 21? 

-Veta att bråktal kan skrivas som som decimaltal och kunna omvandla bråktal i tiondelar och hundradelar till decimaltal. Till exempel, 3/10=0,3

-Kunna lösa läsuppgifter med bråktal som där bråktalet både är en del av ett antal och en del av en helhet.

Tillexempel: Viktor har målat klassrummet. 1/2 av klassrummet har han målat lila. 1/4 av klassrummet har han målat rött. Den sista delen målade han grått. Hur stor del av klassrummet är grått?

Det går 16 elever på klubben. Hälften spelar pingis, 1/4 spelar Fifa resten pysslar. Hur många elever pysslar?

 

För att bli mer än godkänd ska du bland annat kunna
-Kunna skriva bråktal på olika sätt med olika nämnare. T.ex. 1/3 är lika med 2/6. 
-Ha en metod för att storleksordna olika bråktal med olika nämnare. T.ex. vilket bråktal är störst 5/9 eller 2/3?
-Lösa läsuppgifter som kräver flera uträkningar med hjälp av bråktal för att komma fram till ett svar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 7: Bråktal

Behöver visa mer kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Helhetsbedömning
Behöver öva mer
Godkänd
Mer än godkänd

Här ser du min bedömning i alla delmål för området

Behöver visa mer kunskaper
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Skriva ett bråk på flera sätt
Mål Kunna skriva en halv på flera olika sätt. Du visar att du vet att om nämnaren är dubbel så stor som täljaren så visar bråket "en halv".
Behöver öva mer.
Du kan jämföra och skriva en halv på olika sätt.
Går ej nå på den här bedömningsuppgiften
Räkna ut en del av ett antal
Mål: Du visar att du kan räkna ut en del av ett antal.
Behöver öva mer
Du kan räkna ut enklare uppgifter där täljaren är större än 1. T.ex. 2/3 av 9= De flesta uppgifterna blir rätt
Du kan räkna ut uppgifter där antalet är större och där antalet delas in i flera delar. T.ex. 4/7 av 49=
Storleksordna bråk
Mål Ha en metod för att kunna jämföra och storleksordna bråk. Hjälpmedel: Bråkplank
Behöver öva mer
Du kan jämföra och storleksordna enklare bråk genom att utgå från större än mindre än hälften. T.ex. 4/8 2/6 3/5
Du klarar alla uppgifter där du ska storleksordna bråktal på olika sätt.
Göra om bråktal till decimaltal
Mål Kunna göra om bråk i tio- och hundradelar till decimaltal
Behöver öva mer
Du kan skriva göra om bråk i tiondelar till decimaltal och bråk i hundradelar till decimaltal. T.ex. 2/10=0,20 7/100=0,07
Går ej nå i den här bedömningsuppgiften
Läsuppgifter
Mål: Visa att du kan lösa läsuppgifter med bråk där bråktalen både visar en del av en helhet och del av ett antal.
Behöver öva mer
Du visar att du kan lösa uppgifter där det krävs en eller två uträkningar för att komma fram till ett svar.
Du kan lösa uppgifter i flera steg och visar att du kan använda dig av dina bråktalskunskaper för att lösa olika typer av läsuppgifter.
Kommunikation och metoder
Mål: Du kommunicerar på ett sätt så att jag kan följa din uträkningar och se hur du har kommit fram till dina lösningar med hjälp av mattens språk. Du kan även välja en relativt effektiv metod i dina uträkningar.
Behöver öva mer
Dina lösningar går att följa och du använder dig av mattespråket på ett godkänt sätt. Du väljer och visar metoder för att komma fram till ditt svar som är relativt anpassade till uppgiften.
Dina lösningar är lätta att följa. Du använder dig av en effektiv metod för att komma fram till svaret i dina uträkningar.