👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Administration vt22

Skapad 2022-02-07 12:28 i Duveholms gymnasiesärskola Katrineholm
Gymnasiesärskola Administration
Planering vt22

Uppgifter

 • Kap 12. Din arbetsmiljö.

 • Kap

 • Kap 5 Att arbeta med service

 • Kap. 9. Personaladministration

 • Kap.8. Att arbeta i reception

 • Kap 4.Organisation och arbetsformer.

 • Kap 3. Inköpsrutiner och handelsdokument.

 • Kap 2. Privat och offentlig sektor

 • Kap 1. Att arbeta med administration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Organisation och administration i olika verksamheter.
  Adi  -
 • Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.
  Adi  -
 • Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.
  Adi  -
 • Material och teknisk utrustning för administrativt arbete.
  Adi  -
 • Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram.
  Adi  -
 • Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.
  Adi  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Adi  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.
  Adi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  C
 • Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  E