👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnet olika faser

Skapad 2022-02-07 14:14 i Förskolan Ugglevägen Falun
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Allt levande behöver vatten. Vad vet barnen om vatten?
Förskola
Vi har valt att jobba med temat vatten då vatten tilltalar de flesta barn och väcker en nyfikenhet. Vatten är livsviktigt element som allt på jorden har behov av.

Innehåll

VI BAKGRUND Varför?

Vi har valt tema vatten för att det tilltalar de flesta barnen och väcker deras nyfikenhet att forska vidare och experimentera med vatten.

Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inne är det vid handtvätt och ute är det i regnet, snön, vattenpölarna och under stuprören.

Alla barnen tycker att det är spännande med vatten.

METOD och GENOMFÖRANDE

Vi arbetar en gång i veckan (tisdagar) med avdelning Månen (skogsbesök)

Vi startar upp med att barnen beskriver vad ser de på bilderna (vattnet olika faser).

Utifrån barnens intresse undersöker, experimenterar och forskar vi vidare.

Vi tittar på vattenmannen och speed på ur.play

Vi lyssnar på sånger om vatten

Vi beskriver med kroppen vatten droppar, is, snö, moln.

Vi tar del av information om vattnets kretslopp (experiment) (digitalt)

Vi skapar vatten molekyler.

Visa barnen hur man kan leka i och med snö, t.ex. snögubbar, snöänglar, spår med mera.

Vad händer med snö och is inomhus ( smältningsprocess. frysprocess) Hur känns snö? vad kan vi göra med snö och is?

Skapa is block och konstruera med dem.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vikdare med  fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på Unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.

MÅL

 Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet kring ämnet, samt att vi ska vara rädda om vatten inte slänga skräp/gift och vara sparsamma när vi öppnar kranen. Låta barnen våra medforskande i fenomenet.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med bilder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18