👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil Bild

Skapad 2022-02-07 15:53 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Slöjd
Skapa en bild i textil!

Innehåll

Beskrivning och motivering:

I åk 8 kommer du att få utveckla dina kunskaper i textilslöjd genom att överföra en bild till ett slöjdarbete. Inspiration får du genom att titta i böcker, tidningar, foton, göra egna skisser, söka på internet. Du ska ha en medveten tanke eller ett budskap med din bild. Använd och utveckla dina tidigare erfarenheter och arbeta i olika textila tekniker och material. 

 

 

Centralt innehåll:

·         Olika materials kombinationsmöjlighet med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

 

·         Handverktyg, redskap och maskiner, hur de används och hur de benämns på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

·         Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

 

·         Slöjdarbetes olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

·         Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjlighet.

 

·         Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

·         Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 

·         Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

 Uppgiftens innehåll:

·         Välj en bild från nätet eller rita en själv. Bearbeta bilden, beskär bilden, lägg till eller ta bort detaljer.

·         Skriftlig planering. Planeringen ska innehålla skiss eller bild, motivation, materialprov och hur du tänkt utföra bilden.

·         Flera olika slöjdtekniker ingår t.ex. färgning med batikfärg, tygtryck, handbroderi (olika sorters stygn), maskinbroderi, applikation, återbruk mm.

 

 

 

Bedömning:

Idé/planering, genomförande, värdering kommer att bedömas enligt bedömningsmatrisen.

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd 7-9

E
C
A
Formgivning & framställning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handhavande & säkerhet
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Planering & övervägande
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets– och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idé
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Undersökande
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Framställning & överväganden
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdering & begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Reflektion & analys
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.