👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk-, decimal- och procentform åk 6

Skapad 2022-02-07 17:15 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Det är kalas och du blir erbjuden att välja tårtbit först. Tar du helst 1/8-del av tårtan eller 10% av tårtan? Denna fråga kan du med säkerhet besvara efter detta arbetsområde.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att starta arbetet med bråk-, decimal- och procentform de sista veckorna på höstterminen och fortsätta med detta de första veckorna på vårterminen.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av de olika delarna.
 • Vi arbetar enskilt, i lärpar och lärgrupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi använder miniwhiteboards, olika digitala redskap, konkret material samt matteboken.
 • Vi använder bl.a. uppgifter från boken Favorit Matematik 6A (kap 2) och 6B (kap 1, 2).

Vad ska du lära dig?

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • räkna addition och subtraktion med bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • formulera bråk med minsta gemensamma nämnare
 • beräkna en andel av en mängd med hjälp av bråk
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • beräkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatt eller prishöjning på en vara
 • räkna ut en varas nya pris

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att aktivt delta på lektionerna.

Du visar dina kunskaper i övningarna och uppgifterna du får, vid par- och grupparbete samt kamratstöd.

Du visar dina kunskaper vid exit notes under arbetets gång och avslutar arbetsområdet med en kunskapskontroll.

 

Matriser

Ma
Bråk-, decimal- och procentform

Bråk och procent

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
E
C
A
Lösa problem
Lösa problem med strategier & metoder, ex omvandla mellan bråk, decimal och procentform, beräkna rabatt eller prishöjning och slutpris.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Resonera
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet, ex. genom att räkna addition och subtraktion med bråk, beräkna rabatt eller slutpris.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Begrepp
Använda matematiska begrepp, ex. namnger bråk korrekt, kan skilja mellan rabatt och slutpris.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Välja & använda matematiska metoder, ex vid beräkning av bråk med olika nämnare och prisberäkningar vid procentuell förändring.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Redogöra för tillvägagångssätt, ex visar tydliga beräkningar som är lätta att följa.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.