👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2022-02-07 17:32 i Fågelvägens förskola Köping
En motorisk planering för både grovmotorik och finmotorik
Förskola
Lära känna sin kropp, bli medveten om kroppen och lära sig kroppsdelarnas namn.

Innehåll

Varför tänker vi just den här aktiviteten?

Lära känna sin kropp och få kroppsuppfattning, veta namnet på sina kroppsdelar. Lite hur kroppen fungerar. Både fin och grovmotorik då de både får måla och testa att använda sin kropp i t.ex. skogen. Känsel, lukt och smak

Hur ser nuläget ut?

Temat är så pass nytt för gruppen att de inte riktigt har hunnit komma in i temat eller i att vara en grupp då vi tidigare inte haft dessa gruppkonstellationer förr. De är nytt och ovant att sitta och lyssna och få instruktioner för vissa av barnen.


Vad vill vi uppnå med aktiviteten?
Att barnen ska lära känna sin kropp och få en kroppsuppfattning och få en bra självkänsla. Att barnen ska bli medvetna om hur viktig kroppen är och dess funktion och vikten av att sköta om sin kropp på ett bra sätt.

 

Hur ser vi att vi är på väg mot målet?

Till att börja med att de sätter ord på sina kroppsdelar och pratar om kroppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18