👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 9, 3:Geometri

Skapad 2022-02-07 21:10 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
Här kommer vi jobba med Geometri. Vi tar upp symmetri, likformighet och kongruens och jobbar med längd-, area- och volymskala samt topptriangelssatsen och Pythagoras sats. Till din hjälp kommer du att ha: planering gemensamma genomgångar uppgifter i boken, arbetsblad gemensamma diskussioner, övningar och filmer. Om du är klar så fråga mig om extra uppgifter som du kan jobba med.

Innehåll

Planering Matematik Åk9
GeometriLärandemål:

 • ·         förstå spegelsymmetri (och rotationssymmetri)
 • ·         förstå och räkna med likformighet och kongruens
 • ·         förstå längd- area- och volymskala
 • ·         förstå och räkna med likformiga trianglar (och topptriangelsatsen)
 • ·         förstå och använda Pythagoras sats

 

 

Begrepp du ska kunna:

 • Symmetri

 • Spegelsymmetri

 • Rotationsordning

 • Rotationssymmetri

 • Likformighet

 • Kongruens

 • Längdskala

 • Areaskala

 • Volymskala

 • Topptriangel

 • Hypotenusa

 • Katet

 • Pythagoras sats

 

 

 

Undervisningens innehåll

 


Vecka


Det här ska du lära dig under veckan


Självkontroll

6

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet och kongruens

 

Se till att följa planeringen noga.

 

7

3.5 Likformiga trianglar (och topptriangelsatsen)

 

Arbetsblad 3:1Symmetri

3:2 likformighet

8

3.3 Längdskala

3.4 Areaskala och volymskala

Arbetsblad

L. trianglar 3:5


9


SPORTLOV

10

3.6 Pythagoras sats

Kapiteltest s. 129 och begreppstest s.128

Arbetsblad

3:3 längdskala,

3:4 areaskala, volymskala

11

Baslägret s.130-133,

Blandade uppgifter s.242-243,

Hög höjd s.134-135,

Begrepps och Tankekarta s. 136-137

Arbetsblad

3:6 Pythagorassats Repetitionsuppgifter

 

 

 

12

Repetition/fördjupning,

PRIO 7-9 s.178-185

 

Repetitionsuppgifter

 

13

PROV

 

 

 

Arbetssätt, arbetsform

·         Gemensamma genomgångar, enskilt arbete

·         Problemlösning i grupp/redovisning

·         Gruppdiskussioner

 

Bedömning av kunskaper / förmågor genom

·         Lektions aktiviteter som exempelvis genomgångar med diskussioner, enskilt eller i grupp

·         Redovisningar

·         Inlämningsuppgifter

·         Prov/test

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll


Syfte:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·         föra och följa matematiska resonemang, och

·         använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


Centralt innehåll:

·         Geometriska begrepp och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och
tredimensionella objekt

·         Likformighet och symmetri i planet.

·         Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

·         Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Lycka till med studierna!