👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

YRKEN

Skapad 2022-02-07 21:43 i Uppgårdskolan Ekerö
Yrken
Grundskola 9 Slöjd
Du som elev på Uppgårdskolan får i uppgift att designa och tillverka ett slöjdföremål som har en anknytning till ett yrke. Du inspireras av ett yrke som du själv är intresserad av eller vill veta mer om. Ta reda på fakta om yrket. Du skapar ett slöjdföremål som du kopplar till yrket som du har valt t.ex ett bruksföremål, ett klädesplagg eller en symbol för yrket.

Innehåll

Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

YRKEN

Du startar med att jobba med yrken

 

Fördjupa dig i ett valfritt yrke på sidan: 
www.framtid.se klicka på kategorin “Yrken”

Besvara frågorna:  

       Vilken utbildning krävs för att “bli” yrket? 

       Vad tjänar man? 

       Vilka förutsättningar finns i yrket (arbetstid, risker/förmåner, resor?) 

       Känner jag någon som har detta yrke?

       Hur ska jag göra om jag vill bli detta yrke

Lärare, Läkare, Fotograf, Konstnär, Busschaufför, Ingenjör, Bagare….

Idéutveckling

Kom på en idé utifrån de förutsättningar du fått i uppgiften

Gör minst 3 skisser för att kunna göra ett klokt val om vilken idé som är bäst. Kanske handlar de om att problematisera över färg, form eller kanske någon teknisk lösning.

Välj ut de förslag du tycker är bäst och vill fortsätta arbeta med och visa din lärare.

Överväganden

Gör nu en planering där: Material, verktyg, tekniker, ritning och arbetsgång framgår. I din planering ska också ingå en instruktion(som kan hjälpa dig i din arbetsprocess)som du hittar t.ex. slöjdlexikon, Youtube, slojd.se, https://sarlaslojd.wordpress.com/slojdlankar/

Lektionsplanering uppgift: YRKEN

Uppgiften har 4 delar

Del 1 

Ideutveckling – skisser, övervägande, ritning & arbetsplanering. 

Del 2

Arbetet med slöjdföremålet

Del 3

Dokumentation 

Del 4

Utställning

Lektion 1  

Presentation av uppgiften 

E.P.A -Yrken & slöjdföremål.  

Starta dokumentation i Teams.  

Lektion 2  

Del 1 Ideutveckling – skisser, övervägande, ritning, miljöaspekter och arbetsplanering.  

Lektion 3  

Forts. idéutveckling och inlämning av del 1  

Lektion 4 

Del 2 Arbeta med slöjdföremål 

Skaffa förkunskaper i de hantverksteknikerna du ska använda dig av. 

Lektion 5-12  

Del 2 arbete med slöjdföremål. 

Lektion 13  

Del 3 dokumentation – Sammanställa. Ge varandra feedback i små grupper.  

Lektion 14  

Del 4 Utställning- Förbereda utställning av ditt slöjdföremål med kortfattad text.

Lektion 15  

Komplettering  

Lektion 16  

Del 4 Guidad utställning av elever 

Lektion 17    

Guidad utställning av elever 

Lektion 18-20  

Bedömning av betyg

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9