👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Björnstad 8E2

Skapad 2022-02-08 09:10 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
Vad betyder ett lag för en stad? Vad betyder en sport för en familj? Allt. Den betyder bara allt. Invånarna flyttar från Björnstad och jobben blir allt färre, men ändå lever drömmen om forna glansdagar – och det är hockeyn som är räddningen. Allt hopp sätts till det lovande juniorlaget och den kommande semifinalen förväntas sätta staden på kartan igen. Mitt i detta finns Peter, som flyttar hem efter livet som hockeyproffs för att bygga upp sin gamla klubb, och Mira, som slits mellan advokatkarriären och ett tyst liv i skogen som fru och mamma. Där finns också 15-åriga flickor och deras odödliga vänskap och 17-åriga pojkar som spelar hockey med en hel stad på sina axlar. Men när ett allvarligt brott sker visar det sig hur villigt ett samhälle förfört av framgång är att se mellan fingrarna och hur långt vi är redo att gå för att skydda våra barn.

Innehåll

Klassen kommer att läsa en gemensam roman, Björnstad av Fredrik Backman och reflektera kring innehållet, romanens teman och romanens budskap och koppla romanen till författaren, både enskilt och i grupp. 

Matriser

Sv
Läsprojekt: Björnstad

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt reflektera kring Björnstads innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett enkelt sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar god läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt reflektera kring Björnstads innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett utvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Du visar mycket god läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt reflektera kring Björnstads innehåll och de tankar som förs fram i boken. Du kopplar även boken på ett välutvecklat sätt till annat du läst, sett, hört talas om eller upplevt.
Tolka och resonera om budskap
Du resonerar om teman och budskap i romanen Björnstad på ett enkelt sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen Björnstad på ett utvecklat sätt.
Du resonerar om teman och budskap i romanen Björnstad på ett välutvecklat sätt.
Verket och upphovsmannen
Du gör en enkel koppling mellan romanen Björnstad och författaren Fredrik Backman.
Du gör en flera kopplingar mellan romanen Björnstad och författaren Fredrik Backman.
Du gör en flera välutvecklade kopplingar mellan romanen Björnstad och författaren Fredrik Backman.
Samtala och diskutera
Du deltar till viss del i gruppens samtal och diskussioner om romanen Björnstad genom att framföra åsikter och underbygga dem med enkla argument.
Du deltar i gruppens samtal och diskussioner om romanen Björnstad genom att framföra åsikter och underbygga dem med utvecklade argument.
Du deltar med stort engagemang i gruppens samtal och diskussioner om romanen Björnstad genom att framföra åsikter och underbygga dem med välutvecklade argument.
Skriva texter
Du skriver eller framför muntligt en text som till viss del följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Du skriver eller framför muntligt en text som till stor del följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Du skriver eller framför muntligt en text som följer mallen för hur din valda texttyp ska vara uppbyggd.
Skrivregler
Du skriver med viss språklig variation och du följer skrivregler ibland.
Du skriver med språklig variation och du följer oftast skrivregler.
Du skriver med god språklig variation och du följer skrivregler.