👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska F-klass vt-22

Skapad 2022-02-08 14:34 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska
I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt utveckla din språkliga medvetenhet både muntligt och skriftligt.

Innehåll

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Syfte

För att eleverna ska utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga undervisar vi i språkets alla delar. Att kunna förmedla sina tankar, åsikter och känslor är grunden för personlig utveckling och ett livslångt lärande. Ur ett Hållbarhetsperspektiv är språklig kunskap viktig för att kunna delta i samhället.

Mål 

Känna till bokstäverna i alfabetet, börjat ljuda eller läsa korta ord samt skriva enkla ord.

Kunna leka och uppleva språket genom rim, ramsor, sång och gestaltning.

Kunna på ett enkelt sätt förmedla tankar och åsikter i grupp.

Kunna samtala om enkla texter.

Aktiviteter

Bornholmsmodellen i praktiken (Maria Rydqvist).

Läslek (Stina Hannedahl).

Rim och ramsor.

Samtal om och Gestaltning av dikter, En bro av poesi.

Läsa och berätta om enkel litteratur.

Språkbingo.

Korsord.

Språkutvecklande appar på Ipad.

 

Utvärdering

Vi utvärderar och följer upp tillsammans i arbetslaget. Vi reflekterar kring innehållet i undervisningen och går igenom barnens pärmar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -