👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg

Skapad 2022-02-08 19:19 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Grön flagg drivs av ”Håll Sverige rent” ( som ingår i det internationelle nätverket Ecco-Scholes) och är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering som vår förskola har eftersom vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.              

På Pricken arbetar vi med grön flagg utifrån våra valda ämnen Hav och vatten, Livsstil och hälsa samt Stad och samhälle. 

Hav och vatten: Barnen får känna på olika tempererat vatten och känna på is. Vi plaskar i vattenpölar och låter barnen utforska regnet och pölarna det skapar.                                          Mål: barnen skall få förståelse för att vatten finns i olika temperaturer och former.


Livsstil och hälsa: Vi rör oss till musik. Hur känns det i kroppen när man hör musik? Rör vi oss olika till olika sorters musik? Vi gör rörelser och härmar varandra och använder våra kroppar. Vi vilar våra kroppar efter lunch. Vi går på promenad för att få starka ben.                                     Mål:Vi tar hand om och rör våra kroppar för att få en hållbar livsstil.


Stad och samhälle: Vi pratar om var man skall kasta skräp och visar olika sorters soptunnor och papperskorgar.                  
Mål: Att få ett hållbart samhälle.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18