👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk5 VT 22

Skapad 2022-02-09 10:31 i Skulltorps skola F-5 Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 5 Fysik
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att : - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, - genomföra systematiska undersökningar i fysik, och - använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Fysik -elektricitet

Vad ska vi lära oss?

Fysiken och vardagslivet

 • elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström, hur man upptäckt olika saker med elektricitet och kunna diskutera användningen av
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.


När?

T.e.x Arbetsområdet/ projektet pågår under perioden VT22, med start v.9

 

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • förstå vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den,
 • genomföra olika laborationer för att förstå hur elektricitet fungerar med hjälp av olika medel och instruktionsfilmer.

 

Hur skall vi göra? 

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta: 

 • vad som menas med elektrisk energi;
 • hur vi använder el i vår vardag;
 • vilka former av elektricitet som finns;
 • hur man ska göra om man hamnar i ett åskväder;
 • om elektricitetens historia;
 • hur man kan göra enkla experiment med elektricitet;
 • om elsäkerhet;
 • hur elektronik har förändrat hela vår värld;
 • hur ett batteri är uppbyggt och fungerar.

Vi kommer att variera undervisningen genom att:

 •  Vi kommer att arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 •  Vi kommer att ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer.

 


Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras utifrån elevernas engagemang och intressen. 

 

Bedömning:

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Du ska veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström.

 • Du ska veta vad elektrisk ström är.

 • Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår.

 • Du ska veta vilka två olika sorters laddningar det finns?

 • Du ska veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" när du har en sluten krets.

 • Du ska kunna ge exempel på material som leder ström.

 • Du ska veta vad en isolator är samt kunna ge exempel på olika sådana.

 • Du ska känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför.

 • Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.

 • Du ska känna till hur en glödlampa är uppbyggd och hur den fungerar.

 • Du ska känna till hur ett batteri fungerar.

 • Visa vad du har lärt dig genom prov /diagnos.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6