👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2022-02-09 10:33 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Här arbetar vi med fysik och teknik genom att bygga fordon, rita och läsa av ritningar, testa, fundera och analysera.

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

 • Fy  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  C 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
E-nivå
Över E-nivå
Samtalar och diskuterar

 • Fy  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
E-nivå
Över E-nivå
Följer en instruktion och genomför en undersökning
Funderar ut frågor att undersöka

 • Fy  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
E-nivå
Över E-nivå
Jämför resultat och utvecklar fordonet

 • Fy  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
E-nivå
Över E-nivå
Dokumenterar mitt arbete med ritning
Dokumenterar mitt arbete med text

 • Fy  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  C 6   Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
E-nivå
Över E-nivå
Förklarar med hjälp av fysikens begrepp vad som kan driva ett fordon framåt och hur

 • Fy  E 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
E-nivå
Över E-nivå
Kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och vad den gjort för mänskligheten.