👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i modersmål. ÅK. 1-3 VT 2022

Skapad 2022-02-09 13:20 i SpråkCentrum Huddinge
Grundskola F – 9
Under terminen kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i modersmålet. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala och skriva på modersmålet. Här hittar du en terminsplanering i ämnet modersmål.

Innehåll

 

Period/veckor

Centralt innehåll

Aktivitet

Bedömningskriterier, kunskapskrav

   7 

veckor

Tema: Modersmålsdagen 

 

 

v.2-3

 

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler

 

 

 

 

Lärare läser högt sagan.

Lärare skriver alla nya ord ur sagan på tavlan.

Eleverna över på att läsa och skriva de nya ord ur sagan. Sedan eleverna sorterar bokstäver och ord i alfabetisk ordning.

Tillslut eleverna eventuellt kombinerar bilderna med texten i jämförelse med svenskans ordföljd och interpunktion.

 

 

 

 

 

Elever kunna beskriva bilder som finns i sagoboken med sina egna ord. 

Elever kunna läsa ordbilder och enkla meningar. Kunna forma bokstäver eller tecken på rätt sätt. Skriva enstaviga och flerstaviga ord och meningar.    

Kunna rita, måla bilder ur sagan och skriva ord eller korta meningar till dessa bilder.

 

 

v.4-5

Tala, lyssna och samtala

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

Lärare ställer frågar utifrån sagan och eleverna svarar om vad de förstod om sagan. 

Eleverna gör egna frågor till sagan.

Eleverna tar hänsyn till uttalet av modersmål i jämförelse med svenskans när de diskuterar om sagan.

 

 

Elever kunna  återberätta sagan med sina egna ord. Elever kunna svara på några frågor ur den lästa sagan, t.ex. Vad heter sagan? Hur började sagan? Hur slutade sagan osv.                           

v.6

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. 

 

 

 

 

Eleverna återberättar vad sagan handlar om. Eleverna även beskriver bilderna som finns i sagobok med sina egna ord.

 

 

 

 

Elever bör förstå och återberätta sagan.

Tala och berätta för andra på modersmålet.

Förstå när någon annan talar.

 

v.7

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

Lärare stöttar  eleverna att använda ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter när de återberättar om sagan. 

 

 

Elever kunna säga enkla och passande ord och meningar till bilden. 

Kunna Använda lämpliga substantiv och adjektiv.

Kunna använda enkla och vardagliga ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

v.8

Kultur och samhälle

 

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna ser och hör speciella och traditionella sång och lekar  på youtube.

Lärare ställer frågor om hemlandets traditioner och högtider i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever kunna ursprungslandets flagga och symboler.

Kunna Sjunga enkla sånger på modersmålet.

Ska kunna jämföra hemlandets högtider/traditioner, seder och bruk med svenska.

 

v.9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

5

 veckor

Tema: Nowroz ( Ny år)

 

 

V.10

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

 

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare visar en bilderbok om Nowroz. Lärare läser högt och skriver alla de ord som eleverna  har sett och hört, som tanke karta på tavlan. Eleverna tränar på alfabetets ljud, orden och korta meningar i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever kunna läsa och skriva  bokstäver eller tecken på rätt sätt. Skriva enstaviga och flerstaviga ord och meningar

Skriva ord med mellanrum.

Kunna skriva enkla och passande ord och meningar till bilderboken.                               

 

V.11

Tala, lyssna och samtala

 

 

Muntligt berättande för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare förklarar till eleverna hur man firar  Nowroz i hemlandet i jämförelse med det svenska nyår. Eleverna tränar på uttal av alla de nya ord efter lärarens högläsning.

Eleverna sorterar bokstäver och ord i alfabetisk ordning.

Formar bokstäver eller tecken.

Skriver enkla ord och meningar.

Skriver ord med mellanrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever bör presentera muntlig om Nowroz på ett enkelt och inövat sätt. 

Kunna återberätta, fakta, fabel och ramsor.

Kunna delta i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår.     

 

 

 

 

 

 

 

 

v.12

Berättande texter och sakprosatexter

 

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

 

 

 

 

 

Lärare berättar och förklarar de aktivitet som görs på Nowroz såsom: Rim, ramsor och gåtor på modersmålet.

Lärare informerar eleverna om vilka  mat och efterrätt serveras på Nowroz och hur eleverna kan uttala de nya ord på modersmålet, såsom Sabzichalow, Mahi och Haftmejwah.

 

 

 

 

 

 

Eleven bör förstå och återberätta åldersanpassade bilderböcker.

Kunna återberätta rim,ramsor och gåtor på modersmålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.13

Språkbruk

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi visar  eleverna att använda ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter när de ser på bilderboken om Nowroz.Elever berättar  sina upplevelser med sina egna ord om Nowroz firandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever bör använda enkla och vardagliga ord och begrepp vid återberättande av Nowroz.

Kunna även använda ord och begrepp för att uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.14

Kultur och samhälle

 

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna ser och hör speciella och traditionella sång och lekar på youtube.

Lärare ställer frågor  om hemlandets traditioner och högtider i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever bör känna  till ursprungslandets flagga. 

Ha kunskap om hemlandets lekar och musik.

Kunna sjunga enkla sånger på modersmålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.15

Påsklov

Påsklov

Påsklov

veckor

Tema: Fakta texter

 

 

v.16-17

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

Lärare visar en bilderbok om Planeter. Lärare läser högt och skriver alla de ord som eleverna har sett och hört, som tanke karta på tavlan. Eleverna tränar på alfabetets ljud, orden och korta meningar i jämförelse med svenska.

 

 

 

 

Elever kunna beskriva bilder som finns i texten med sina egna ord. 

Elever kunna läsa ordbilder och enkla meningar. Kunna forma bokstäver eller tecken på rätt sätt. Skriva enstaviga och flerstaviga ord och meningar.    

Kunna rita, måla bilder ur texten och skriva ord eller korta meningar till dessa bilder.

v.18

Tala, lyssna och samtala

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

Lärare förklarar till elever hur man uttalar orden i jämförelse med svenskan. Eleverna tränar på uttal av alla de nya ord efter lärarens högläsning.

Lärare ställer frågor gällande planeter och elever svarar muntlig eller visar i bilderboken.

 

 

Elever bör presentera muntlig om texten på ett enkelt och inövat sätt. 

Kunna återberätta, fakta och fabel.

Kunna delta i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår.     

 

v.19-20

Prov

Prov

Prov

    3 

veckor

Tema: valfritt området i läsebok

 

 

v.21-22

I årskurs 1-3

 

Läsa och skriva

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

 

 

 

Lärare läser högt i läseboken.

Lärare skriver alla nya ord ur texten på tavlan.

Eleverna över på att läsa och skriva de nya ord ur texten. Sedan eleverna sorterar bokstäver och ord i alfabetisk ordning.

 

 

 

 

Elever kunna beskriva bilder som finns i läseboken med sina egna ord. 

Elever kunna läsa ordbilder och enkla meningar. Kunna forma bokstäver eller tecken på rätt sätt. Skriva enstaviga och flerstaviga ord och meningar.    

Kunna rita, måla bilder ur boken och skriva ord eller korta meningar till dessa bilder.

 

 

 

v.23

Tala, lyssna och samtala

 

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

Lärare ställer frågar utifrån texten och eleverna svarar om vad de förstod om innehållet i texten.

Eleverna tar hänsyn till uttalet av modersmål i jämförelse med svenskans när de diskuterar om innehållet i texten.

 

 

Elever kunna  återberätta innehållet med sina egna ord. Elever kunna svara på några frågor ur den lästa texten.