👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2022-02-09 13:24 i Bleketskolan Tjörn
Kol och kolföreningar, fossila bränslen, biobränslen.
Grundskola 9 Kemi
Kolföreningar har otroligt stor betydelse för vårt liv, vårt samhälle och vår miljö. Kol finns i allt tex luften, marken i det mesta vi äter. Även kläder, skor, bensin och mediciner innehåller kol. Du ska nu få lära dig mer om kolets betydelse och kretslopp.

Innehåll

Innehåll/ vad behöver du kunna

Du ska få en god kännedom om kolatomens unika egenskaper och dess förekomst i naturen. 

 • Du ska förstå att grundämnet kols och kolvätenas egenskaper beror på både deras struktur och deras sammansättning. 
 • Du ska känna till systemet för kolvätenas namngivning. 
 • Du ska kunna skriva strukturformler och molekylformler för de vanligaste kolvätena, vilket utvecklar formelskrivandet. 

Du ska bygga vidare på dina kunskaper om kolväten och systematiken i namngivningen. 

 • Du ska lära dig att en ämnesklass egenskaper och namngivning bestäms av den funktionella molekylgrupp som sitter på kolvätet. 
 • Gruppen –OH ger en alkohol med ändelsen -ol, och –COOH ger en karboxylsyra med ändelsen -syra. 

Eleverna ska bekanta sig med alkoholer, syror och estrar i vardagen och bli förtrogna med användning och förekomst hos några av dessa.

 •  Du ska förstå att alkoholer och syror reagera med varandra och bilda estrar som också namnges på ett systematiskt sätt.
 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • Kunskaper, motivering till ställningstagande och delaktighet/drivande/breddning av diskussioner bedöms.
 • Kunskaper bedöms även på prov
 • Arbete under laborationer
 • Dokumentation av laborationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9