👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2022-02-09 14:32 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad känner du till om världen? Vad visar en karta? Vilka är våra världsdelar? Vad heter världshaven? Vad heter väderstrecken? Varför behöver en del människor flytta eller fly från ett land?

Innehåll

Arbetsområde: Kartan och världen, år 2

Undervisning:

 • Du kommer se på filmer om kartans uppbyggnad, kontinenterna, världsdelar, världshav och väderstrecken. Du kommer få diskutera filmernas innehåll.
 • Du kommer läsa PULS SO-boken och göra tillhörande arbetsblad om kartor, världsdelar, världshav, väderstreck och om att ibland behöver man flytta. 
 • Du kommer göra egna kartor och avläsa olika kartor.
 • Du kommer jobba med Skolplus (blandade ämnen, geografi) på din Ipad. Du tränar på var världsdelarna och världshaven ligger. 
 • Gruppdiskussioner under temats gång. T ex om orsaker till att människor flyttar och vad det kan innebära för barn och familjer. 
 • Du kommer skriva en text om en plats och/eller ett land som är betydelsefullt för dig. Du kommer redovisa din text för klasskamraterna.

 

Centrala begrepp:

Geografi, jordglob, karta, karttecken, symboler, kontinent, världsdel, världshav, väderstreck: norr, söder, öster, väster, flytta, fly och flykt.

 

Bedömning:

 • Under lektionstid vid enskilt arbete med Ipad.
 • Avstämning under temats gång.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3