👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den betydelsefulla högläsningen

Skapad 2022-02-09 15:06 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
Tillsammans med barnen har vi valt att fortsätta vårt tema kring sagor och berättande denna terminen. Folksagan Guldlock och de tre björnarna kommer att ligga som grund i vår undervisning.

Innehåll

Syfte och mål

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Lpfö 18, s.8).

Vi vill uppmuntra barnens egna berättande där de ska känna tillit till sin egen förmåga. Vi vill utmana barnen i att våga berätta och samtala inför en större grupp och kunna hålla en röd tråd i sitt berättande och ge barnen möjlighet till lika talutrymme.

Undervisningens innehåll:

 • Högläsning med olika berättartekniker.
 • Boksamtal i olika gruppkonstellationer
 • Dramatisering
 • Digitalisering
 • TAKK
 • Eget återberättande
 • Skapande

Forskning visar att att om högläsning ska ha gynnsamma effekter på barns litteracitetsutveckling behöver vi arbeta med tematiserad läsning. Det är viktigt att högläsningen ingår i en kunskapskontex och att vi på olika sätt följer upp det vi läser med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18