👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & Kommunikation

Skapad 2022-02-10 07:52 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Genom språket får barnen tillgång en ny värld, där de både får berätta om sina upplevelser för andra och utvecklar sitt ordförråd.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att prata inför grupp och att kunna berätta och återberätta.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen vi vill väcka barnens intresse för bokläsning/berättelser samt att öka barnens förmåga att reflektera, återberätta innehållet.

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi oss att barnen ska uppvisa efter genomförd process?
Att barnen :

  • utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med barn i åldern 3-5 år. 

Hur gör vi? (Planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

  • Prata inför stor/liten grupp
  • Berätta om vad barnet gjort med Bamse
  • Svara på frågor

Dokumentation :

Vi kommer att dokumentera på Unikum både på grupp- och individnivå för att synliggöra barnens utveckling och lärande.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18