👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B kap 6

Skapad 2022-02-10 08:36 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning, addition och subtraktion inom talområdet 0-10 000. Vi kommer även att arbeta med olika textuppgifter samt med miniräknare.

Innehåll

I detta kapitel kommer du att utveckla dina kunskaper om tal inom området 0-10 000. Du kommer att få öva på uppställningar, problemlösning samt använda miniräknare.

Kommer att arbeta med det under v.7-13.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4B kap 6

Ej godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Begrepp
Du kan positionssystemet Fråga 1a och b
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
0-1 rätt
2 rätt
Begrepp
Du kan positionssystemet Fråga 2a och b
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
0-1 rätt
2 rätt
Begrepp
Du kan positionssystemet Fråga 3a och b
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
0-3 rätt
4-6 rätt
Begrepp
Fråga 5a, b, c och d
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
0-1 rätt
2-3 rätt
rätt på uppgift D
Metod
Fråga 6a, b och c
 • Ma  E 6
1 rätt
2-3 rätt
Problemlösning
Fråga 7
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Inget eller inte rätt svar.
Har en fungerande metod och löser uppgiften med korrekt svar och rätt enhet
Har en fungerande metod och löser uppgiften med korrekt svar och rätt enhet
Problemlösning
Fråga 8
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Ej löst uppgiften.
Gjort en del av uppgiften
Har gjort klart uppgiften på rätt sätt