👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2022-02-10 09:03 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
Nu är det dags att komponera ett argumenterande tal. Det innebär att du intar en ståndpunkt i någon fråga och argumenterar för varför din ståndpunkt är den riktiga. Du vill övertyga!

Innehåll

 

MUNTLIG FRAMSTÄLLNING: Argumentera!

Nu är det dags att komponera ett argumenterande tal. Det innebär att du intar en ståndpunkt i någon fråga och argumenterar för varför din ståndpunkt är den riktiga. Du vill övertyga!

Längd: 3–5 minuter

Presentationstekniskt hjälpmedel: Presentation på dator/tavla - du måste använda något av dem.

Ämne: Helt fritt, men det ska vara argumenterande

Din åsikt kallas kort och gott för TES. Den ska vara formulerad som ett påstående eller en uppmaning - INTE som en fråga.

Det som stöder din tes är dina ARGUMENT.

 

 

Arbetsordning:

 1. Samla stoff - vilket är ämnet, formulera en tes- hitta argument!

2. Disposition - hur ska du strukturera upp ditt innehåll?

3. Formulering - skriv manus och sätt ord på din tes, dina argument. Använd minst tre retoriska stilfigurer.

4. Memorera talet och tänk till om du vill ha särskilda gester. Kroppen är viktig!

5. Agera - utför!

 

 

Uppgifter

  • Lämna in protokoll till talet

  • Ditt tal, tisdag 1 mars kl 10

  • Lämna in utkast 22/2

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Rubrik 1

F
E
På väg
C
På väg
A
Tes
Framförandet innehåller en tes.
Argumentationen innehåller en tydlig tes
Argumentationen innehåller en tydlig tes.
Argument
Argumenten hänger ihop med tesen.
Argumenten är välgrundade och hänger tydligt ihop med tesen.
Argumenten är välgrundade, och tydligt kopplade till tesen. Tänkta motargument bemöts på ett relevant sätt i sammanhanget.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt Tidsanpassat någorlunda till den givna tidsramen
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning Tidsanpassat 3 - 5 min
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika innehållsdelar- Tidsanpassat 3 - 5 min
Framförandet
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt genom t. ex ögonkontakt. Till stor del beroende av manus.
Framträdandet är till stor del säkert. Eleven har regelbunden kontakt med publiken, med bl. a ögonkontakt och övrigt kroppsspråk Eleven har manus men är inte för beroende av det.
Framträdandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Elevens användning av manus är begränsat.
Presentationstekniska hjälpmedel
Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort sett går fram.
Det hjälpmedel som eleven använder stöder och tydliggör anförandet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i framförandet och tillför ett betydande mervärde i framställningen..
Språket
Språket är begripligt, dvs så att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning. Språket är tydligt påverkat av skriftligt stöd.
Språket är ledigt, dvs eleven snarare talar än läser Stilen är anpassad till situationen, dvs formell, men ändå anpassad till åhörarna. Passande retoriska stilgrepp används i viss mån.
Språket är ledigt, dvs eleven snarare talar än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs formell, men ändå anpassad till åhörarna. Passande retoriska stilgrepp används i stor utsträckning