👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och musik: Musikvideo till filmfestivalen åk 9

Skapad 2022-02-10 10:38 i Stureskolan Arboga
Grundskola 9 Musik Bild
What if instead of watching pictures, you made them? Instead of listening to music you learned how to play guitar? Instead of watching TV, you made videos?

Innehåll

Vad?

Du ska:

- i grupp göra en musikvideo på 30 till 90 sekunder.

- skicka in fotografier på ert bildmanus

- skriva en personlig utvärdering av ert arbete

 

Hur? 

1) Börja med att fundera över vilka två du skulle vilja arbeta med eller om du vill arbeta själv.

Inlämning via Unikum: Skicka in dina önskemål via uppgiften "Inlämning av önskemål att arbeta själv eller tillsammans med två andra"

 

2) Vilka du ska arbeta med presenteras på musik- eller bildlektionen.

 

3) Ni ska göra er musikvideo på temat "Efter skolan". Välj en passande låt till temat

Tänk på soundet, texten, hur texten framförs, genre och artist som kan påverka känsla och åsikt - detta ska vara tydligt i bildmanus, filmmaterial och låtval.

 

4) Inlämning via Unikum: Beskriv hur ni valt att tolka temat, vilken låt ni valt samt vilka du ska arbetar tillsammans med. Alla i gruppen ska göra var sin inlämning!

 

5) Bestäm vilken del av låtan ni ska ha med och kontrollera att den är 30-90 sekunder.

 

6) Gör ett bildmanus, skriv också vilka bildvinklar och bildutsnitt ni har valt till varje ruta. Tänk på att en ruta är ett klipp och inte en scen och att bildmanuset inte blir för kort. Instruktioner om hur ni gör bildmanus samt repetition bildutsnitt finns som film här nedan:

 

7) Inlämning via Unikum: Fotografera av ert bildmanus och skicka in via uppgiften "Inlämning bildmanus". Alla i gruppen ska göra var sin inlämning!

 

8) Planera när ni ska filma och vilken rekvisita ni behöver.

 

9) Filma på valfri plats

 

10) Importera bild i IMovie tillsammans med låtfil. Se instruktioner här:

 

11) Redigera i skolan på lektionstid

(Klipp, klistra och efterarbete så att punkterna ovan kring låtens uppbyggnad, färgval, bildutsnitt, bildvinklar samt begrepp som tempo, puls och rytm samspelar med filmen)

 

12) Inlämning via Airdrop. Lämna in er video genom att airdropa Alex eller Fia

 

13) Skriv en egen utvärdering av ert arbete med musikvideon. Beskrivning finns under uppgiften "Inlämning individuell utvärdering för musikvideo".

 

14) Inlämning via Unikum: Skicka in din utvärdering under uppgiften "Inlämning av individuell utvärdering av musikvideo"

 

När? 

Vi arbetar V.13-20

Inlämning av gruppönskemål bildlektionen V. 13

Inlämning av grupp, tema och låtval musiklektionen V. 13

Inlämning av bildmanus fredag V. 16

Inlämning av musikvideo fredag V. 19

Inlämning av utvärdering fredag V. 22

 

Förslag på tidsplanering på ert arbete: 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2 

13

Genomgång + önskemål av grupp 

Genomgång + val av tema/låt (ev bildmanus)

14

Bildmanus

Bildmanus 

16

Filma (maila oss i tid om ni ej närvarar på lektionen)

Filma Deadline bildmanus sön kl. 20.00

17

Filma  (maila oss i tid om ni ej närvarar på lektionen)

Filma/Klippning

18

Klippning/Redigering

Klippning/redigering 

19:

Klippning/Redigering

Deadline inlämning film 13/5 16.00

20

Utvärdering enskilt 

Deadline utvärdering enskilt 20/5 16.00

 

 

 

Bedömning:

 

Nivåbedömning för ämnet bild: 

E

C

A

Du har skapat en musikvideo som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett enkelt bildspråk så att budskapet framgår.

Du har skapat en musikvideo som som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett utvecklat bildspråk så att budskapet framgår.

 

Du har skapat en musikvideo som som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett välutvecklat bildspråk så att budskapet framgår.

 

Du har i musikvideon kombinerat färger, bildvinklar, bildkomposition, och bildutsnitt på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Du har i musikvideon kombinerat färger, bildvinklar, bildkomposition och bildutsnitt på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Du har i musikvideon kombinerat färger, bildvinklar, bildkomposition och bildutsnitt på ett väl fungerande sätt.

Under arbetsprocessen har du bidragit till att välja handlingsalternativ som lett framåt.

 

Under arbetsprocessen har du valt handlingsalternativ som efter någon bearbetning lett framåt.

 

Under arbetsprocessen har du valt handlingsalternativ som lett framåt.

Du har i din utvärdering gett enkla omdömen om arbetsprocessen och har då visat på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.

Du har i din utvärdering gett utvecklade omdömen om arbetsprocessen och har då visat på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.

 

Du har i din utvärdering gett välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.

Du har gjort din utvärdering med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Du har gjort din utvärdering med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Du har gjort din utvärdering med god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Nivåbedömning för ämnet musik: 

E: En låt har valts som till viss del kan kopplas till valt tema och färdig musikvideo.

Det visuella i musikvideon samspelar till viss del till tempo, puls, rytm och låtens uppbyggnad.

C: En låt har valts som relativt väl kan kopplas till valt tema och färdig musikvideo. Detta motiveras också i 

utvärdering. 

Det visuella i musikvideon samspelar relativt väl till tempo, puls, rytm och låtens uppbyggnad. 

A: En låt har valts som på ett tydligt sött kan kopplas till valt tema och färdig musikvideo. Detta motiveras 

och resoneras väl också i utvärdering. 

Det visuella i musikvideon samspelar på ett tydligt och säkert sätt till tempo, puls, rytm och låtens 

uppbyggnad. 

Uppgifter

 • Bild och musik: Inlämning av individuell utvärdering av musikvideo

 • Bild och musik: Inlämning av önskemål om att arbeta själv eller tillsammans med två andra med musikvideon

 • Bild: Inlämning av grupp, tema samt låtval

 • Bild och musik: Inlämning bildmanus

Matriser

Mu Bl
Bildbedömning: Musikvideo till filmfestivalen åk 9

E
C
A
Filmskapande
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har skapat en musikvideo som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett enkelt bildspråk så att budskapet framgår.
Du har skapat en musikvideo som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett utvecklat bildspråk så att budskapet framgår.
Du har skapat en musikvideo som beskriver erfarenheter, åsikter eller känslor kopplat till musiken och det tema du valt med ett med ett välutvecklat bildspråk så att budskapet framgår.
Kombinera bildelement
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har i musikvideon kombinerat färger, bildkomposition, bildvinklar och bildutsnitt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har i musikvideon kombinerat färger, bildkomposition, bildvinklar och bildutsnitt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har i musikvideon kombinerat färger, bildkomposition, bildvinklar och bildutsnitt på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocess
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Under arbetsprocessen har du bidragit till att välja handlingsalternativ som lett framåt.
Under arbetsprocessen har du valt handlingsalternativ som efter någon bearbetning lett framåt.
Under arbetsprocessen har du valt handlingsalternativ som lett framåt.
Utvärdering
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har i din utvärdering gett enkla omdömen om arbetsprocessen och har då visat på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.
Du har i din utvärdering gett utvecklade omdömen om arbetsprocessen och har då visat på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.
Du har i din utvärdering gett välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i ditt arbete med musikvideon.
Bildbegrepp
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du har gjort din utvärdering med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du har gjort din utvärdering med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du har gjort din utvärdering med god användning av ämnesspecifika begrepp