👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde hållbarhet Bläckfisken

Skapad 2022-02-10 11:11 i Snöstorpsskolans fritidshem Halmstad
Bläckfiskens arbete om hållbarhet.
Fritidshem
Vi vill få eleverna att reflektera kring vad de kan göra för hållbarheten i samhället. Vi pratar om källsortering, våra vanor och vad de gör för miljö och omgivning samt knyter ihop teori och praktik genom studiebesök.

Innehåll

Syfte och målsättning

- Erbjuda aktiviteter som ökar elevernas medvetenhet ​

- Genomföra fysiska upplevelser där eleverna själva får prova på och göra

Varför gör vi det?

Vi vill väcka tankar och en medvetenhet hos eleverna för att se om vi kan förändra mönster och vanor.

 

Vad och hur gör vi? 
En uppstart där vi knyter ihop föregående temaarbete med det nya. Eleverna får se en film som heter "Ta hand om ditt skräp" som tydligt visar hur olika sorters skräp bryts ner olika fort, vad man kan göra av det man återvinner och nedskräpningens påverkan på naturen.
Efteråt pratar vi tillsammans om vilka tankar det väcker. Eleverna ges möjlighet att dela med sig av tankar och erfarenheter till varandra.

Tygkassen som eleverna har målat i föregående tema kan till exempel följa med till affären.

Årskurs F och 1 går en "skräpvandring" i Skogen där de får hitta och samla ihop olika sorters skräp. Skräpet tar vi senare tillsammans till en närliggande återvinningsstation där vi sorterar och återvinner rätt sak på rätt plats.

Vi gör ett studiebesök på Växtverket inne i stan, där vi får prova på olika upplevelser och aktiviteter som knyter samman teori och praktik. Studiebesöket ska fungera som grund inför hur vi arbetar vidare med temat. Vad kommer våra elever tycka är mest intressant och viktigt?

 

När gör vi det?
Vecka 9 - 14

Utvärdering
Efter varje avslutat delmoment blickar vi tillbaka. Vad gjorde vi? Varför gjorde vi det? Har vi lärt oss något nytt? Eleverna ges möjlighet att reflektera.

Vid slutet av temaarbetet utför vi en enkel enkät där eleverna får redogöra för sin upplevelse av temat.
Vi gör tillsammans också en Kahoot, en enklare "frågesport", där man i lag ska svara rätt på frågor om det vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fritidshemmet lgr11  -