👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd i åk.2.

Skapad 2022-02-10 13:06 i Ugglums skola 5-9 Partille
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 Svenska Teknik Musik Matematik Slöjd
Att slöjda är ett sätt att uttrycka sig, att få skapa något eget, på samma sätt som att dansa, måla eller spela musik. Idag får alla elever pröva på att slöjda i olika material i skolan. Att slöjda är ett sätt att bli bra på problemlösning och att utveckla fantasi och skaparförmåga eftersom man använder teori och praktik.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven:

• utveckla förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

• utveckla ett arbetssätt som börjar i en tanke och genom sinnesupplevelser och praktiskt arbete blir en färdig, konkret produkt.

• utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

• utveckla sin nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material.

• utveckla sin förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

• utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.

• utveckla förtrogenhet med för slöjden relevanta begrepp.

• utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

 

Varför ska vi göra det här+

Du som elev ska utveckla din förmåga :

• att använda olika redskap

• att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper.

• att använda dina egna idéer.

• att kunna planera hur du ska göra och hur din slöjdprodukt ska se ut.

• att praktiskt kunna göra färdigt din slöjdprodukt.

• att utvärdera hur resultatet blev – för att kunna gå vidare till nya utmaningar.

• att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar hur din slöjdprodukt blir.

• att använda rätt ord för rätt sak eller sammanhang.

• att arbeta säkert i slöjden.

Så här kommer vi att arbeta.

Materialens olika egenskaper och användningsområden.

• Handverktyg och redskap - hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Pröva på enkla former av några hantverkstekniker.

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

• Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.

* Genom att koppla ihop olika ämnen, tex musik och slöjd, skapar vi en röd tråd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3