👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - Tema OS

Skapad 2022-02-10 13:21 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Fritidshem
Tema OS på fritids. Roliga aktiviter inspirerade av vinter-OS

Innehåll

Innehåll

Arbetsområde:

Rörelse och hälsa, kunskap om OS.

Mål för eleven:

Att få inblick i och prova på olika grenar som det tävlas i under OS. Bli medvetna om vad OS är. Känna till några flaggor, huvudstäder och språk som talas i länderna. Få upp intresse för idrott. Öka gemenskapen.

Arbetssätt:

Powerpoint för att introducera OS-temat.

Gemensam invigning med flaggparad för att starta temat.

Tända grillen för att symbolisera OS-elden

Prova på olika idrottsgrenar.

Titta på olika sändningar från OS.

Leka OS-relaterade lekar.

Baka bars och prata om kost och hälsa.

Skapa flaggor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshemmet lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Fritidshemmet lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Fritidshemmet lgr11  -