👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering med Bibbi

Skapad 2022-02-10 13:30 i Gropens gård 36 Förskola Göteborgs Stad
Förskola
Bibbi symboliserar matematik och problemlösning Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.

Innehåll

 

Lpfö18: Matematik

 

Bibbi symboliserar matematik och
problemlösning
Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker.

Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.


Koppling till Lpfö 18:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

Läget hos oss just nu: 

Barnen använder matematiska begrepp så som lägesord men vet ej innebörden av det. Vi använder inte matematiska begrepp på ett medvetet sätt 

Så här vill vi ha det: 

Vi vill att barnen ska få förståelse för matematiska begrepp såsom lägesord, räkneord, färger och former och att vi ska använda dessa i vardagen på ett medvetet sätt. Vi vill att barnen inte ska backa när det tar emot utan våga prova och hitta lösningar.

Så här ska vi tänka och göra: 

Vi vill uppmärksamma begreppen tydligare i vardagen samt i de aktiviteter vi gör tillsammans med barnen. Bibbi ska finnas med på våra samlingar och be barnen göra olika saker som har med matematiska begrepp att göra. "Tex leta efter bollen bakom huset"

Jämföra storlekar, vikter, färger och former. Para ihop föremål med samma färg. Låta Bibbi få olika dilemman som barnen får hjälpa till att lösa.

Hur kan Bibbi hjälpa oss nå målet?

Bibbi är omtyckt av barnen och kan stimulera till mer prat och aktivitet. Det är lättare att fokusera på en rolig figur som gör saker än på sig själv.

Startdatum: februari-22

 

Hur blev det? Varför? Hur gör vi nu?Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18