👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Öllsjöskolan Världen åk 2

Skapad 2022-02-10 14:33 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du ska lära dig världsdelarnas namn och kunna vilka väderstreck som finns och kunna använda dem. Du ska även söka information på nätet om ett land och skriva en enkel faktatext.

Innehåll

Arbetsområde: So  - Världsdelar Åk: 3

 

Syfte:Du ska kunna använda en karta eller en jordglob för att berätta om vardagsnära platser.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Kommunikativ förmåga

Eleven kan återge namn på världsdelarna.

Jag kan namnge några världsdelar.

 

Kommunikativ 

förmåga

Eleven kan de fyra väderstrecken.

Jag kan  säga (visa och ange?) de fyra väderstrecken.

 

Begreppsförmåga

Analysförmåga

Eleven kan använda en jordglob för att beskriva några platsers lägen.

Jag kan använda en jordglob för att beskriva några platsers lägen.

 

Begreppsförmåga

Eleven kan använda en karta för att beskriva lägen.

Jag kan säga i vilket väderstreck i Sverige jag bor.

 

Procedurförmåga

Eleven kan söka information om samhället.

Jag kan söka information om ett land på Internet.

 

Kommunikativ förmåga

Eleven kan återge storleksrelationer för världsdelarna.

Jag kan redovisa världsdelarna i storleksordning.

 

Matriser

SO
Öllsjöskolan So - Världsdelar

 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3   Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3   Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativ förmåga
 • SO   3
Jag behöver träna på att namnge några världsdelar.
Jag har godtagbara kunskaper och kan namnge några världsdelar.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan namnge alla världsdelar.
Kommunikativ förmåga
 • SO   3
Jag behöver träna på de fyra väderstrecken.
Jag har godtagbara kunskaper och kan säga de fyra väderstrecken.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan säga och visa/ange de fyra väderstrecken.
Begreppsförmåga
 • SO   3
Jag behöver träna på att använda en jordglob för att beskriva några platsers lägen.
Jag har godtagbara kunskaper och kan använda en jordglob för att beskriva var en plats läge är.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan använda en jordglob för att beskriva några platsers lägen.
Begreppsförmåga
 • SO   3
Jag behöver träna på att säga i vilket väderstreck i Sverige jag bor.
Jag har godtagbara kunskaper och kan säga i vilket väderstreck i Sverige jag bor.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan säga i vilket väderstreck i Skåne och Sverige jag bor.
Procedur förmåga
 • SO   3
Jag behöver träna på att söka information om ett land på Internet och skriva en enkel faktatext om landet.
Jag har godtagbara kunskaper i att söka information om ett land på Internet där fröken angett söksida och skriva en enkel faktatext om landet.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att söka information om ett land på Internet och skriva en tydlig faktatext om landet.
Kommunikativ förmåga
 • SO   3
Jagbehöver träna på att redovisa några världsdelar i storleksordning.
Jag har godtagbara kunskaper och kan redovisa några världsdelar i storleksordning.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan redovisa alla världsdelar i storleksordning.