👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Åk 1 - Introduktion

Skapad 2022-02-10 16:15 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Syftet med religionstemat vi arbetar med under VT22 är att introducera begreppet religion till eleverna och bekanta med centrala begrepp inom de tre abrahimitiska religionerna (islam, kristendom och judendom). Vi fokuserar även på att diskutera lärdomar som dessa religioner har att erbjuda gällande t.ex. vänskap, gemenskap, hänsyn och respekt.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi ska lära oss om religionerna islam, judendom och kristendom. Vi ska i arbetet fundera över vad religion kan vara och hur tro kan se ut. Vi kommer även att prata om hur religion ser på vänskap och respekt.

Innehåll

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 • beskriva och se likheter mellan religionerna. 
 • fundera över hur religion och tro kan se olika ut

Så här kommer vi att arbeta: 

 • skapa tankekarta 
 • se faktafilm - "Religionskunskap för barn" på sliplay.se 
 • öva begrepp och jobba med arbetsblad
 • diskutera och jämföra de olika religionerna med varandra

Begrepp vi kommer arbeta med:

 • den gyllene regeln
 • tro (gud och allah) 
 • religion (kristendom, judendom, islam)
 • religiös (kristen, jude, muslim)
 • helig byggnad (kyrka, synagoga, moské) 
 • helig symbol (korset, davidsstjärnan, månskära)
 • heliga skrifter (bibeln, tora, koranen)

Bedömning

Elevernas förmågor och kunskaper kommer att bedömas medan vi arbetar med arbetsblad och i diskussioner. 

Du ska visa att du:

 • har en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.
 • känner till begrepp från judendomen, kristendomen och islam.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3