👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellprojekt åk 9, VT22

Skapad 2022-02-10 19:45 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att jobba med att analysera noveller för att kunna koppla dem till författaren som skrivit novellen samt den tid novellen skrivits.

Innehåll

Tidsperiod

ca. 4 veckor (v. 6-11)

Vad ska jag lära mig? 

Efter avslutat moment ska eleven kunna:
- Läsa skönlitterära texter, sammanfatta innehållet samt svara på frågor som står på och mellan raderna
- Hitta tidsmarkörer i texter och dra slutsatser kring de kulturella och de historiska sammanhang som verken har tillkommit i 
- Söka och använda sig av källor för att sammanställa information 
-
Skriva en novellanalys med fungerande struktur och innehåll där författarens verk kopplas samman med verkets samtid och författarens liv
 
- Följa skriftspråkets normer när det kommer till stor bokstav och interpunktion samt styckeindelning 
- Använda digitala hjälpmedel (t.ex. Words ordbehandlingsprogram) för att rätta röd-/blåmarkerade skrivfel.

Hur ska jag visa det? 

Du ska skriva en novellanalys som innehåller en sammanfattning av den novell du läst, samt kopplingar till novellens författare och den tid som novellen skrevs. 

Hur ska vi nå dit? 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

v. 6

 

Genomgång + välj en novell och börja läs den

v. 7

Läs novellen och svara på frågorna

Sök information om din författare och svara på frågorna

v. 8

Skriv ihop dina svar på frågorna till en flytande text

Fortsätt skriva på din text

v. 10

 

v. 11

Fortsätt skriva på din text

 

Fortsätt skriva på din text

Fortsätt skriva på din text

 

Skriv klart din text

 

Allt material finns uppladdat i TEAMS - SV-kanalen - Kursmaterial - Novellprojekt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9