👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion År 8 - Tre kristna kyrkor

Skapad 2022-02-11 11:29 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I religionen ska vi arbeta med den kristna kyrkans olika inriktningar, hur religion påverkar samhället, fundera på livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta med den kristna kyrkans inriktningar. Detta gör vi för att få kunskaper om inriktningarna och för att skapa förståelse för egna och andras traditioner. Vi kommer också att se på den kristna påverkan på samhället i olika tider. Vi kommer också att beröra frågor kring kyrkans syn på sexualitet och jämställdhet.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med olika texter om de kristna kyrkorna: t ex NE-läromedel

Vi ska göra jämförelseschema för att se skillnader mellan de kristna inriktningarna.

Vi ser på filmer om de kristna inriktningarna.

Vi kommer att arbeta med viktiga kristna begrepp.

Vi kommer att arbeta med området 4-5 veckor.

 

Det här ska bedömas

Området kommer att avslutas med ett prov.

 

 

Uppgifter

 • Prov Tre kristna kyrkor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion År 8

Insats krävs
E
C
A
Världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte uppnått målen och ny insats krävs.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte uppnått målen och ny insats krävs.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte uppnått målen och ny insats krävs.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ny aspekt
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte uppnått målen och ny insats krävs.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte uppnått målen och ny insats krävs.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang