👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO tema - Fasta ämnen och vätskor (NTA)

Skapad 2022-02-11 11:44 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I följande planering beskrivs vårt arbete med NO-temat "Fasta ämnen och vätskor" som är en NTA-låda. Här introduceras eleverna till naturvetenskapliga arenan och de får testa på att ställa hypotes, observera, testa, beskriva, sortera och dokumentera. Eleverna kommer få en introduktion till några av de naturvetenskapliga grundstenarna på ett spännande och lekfullt sätt.

Innehåll

 

Målplansch 

Temat är indelat i fyra områden. 

 

Vad ska vi arbeta med?

 •  Skillnader och likheter mellan fasta ämnen och vätskor. 
 •  Sortera olika föremål utifrån utseende, hur de känns, flytförmåga och andra egenskaper.
 •  Ämnens olika former och specifika egenskaper. 
 •  Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 •  Att dokumentera resultat med hjälp av text och bild. 

 

Hur ska vi arbeta?

 •  Praktiskt, teoretiskt och kreativt genom att experimentera, analysera och dokumentera. 
 •  Ställa hypoteser.
 •  Utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 •  Samtala och analysera tillsammans med andra.  
 •  Dokumentera arbetet med hjälp av text och bild. 
 •  Läsa och lyssna på naturvetenskapliga texter. 

Bilden visar ett exempel på hur en lektion kan gå till. 

 

Vad ska du lära dig?

 •  Kunna jämföra och sortera olika föremål utifrån deras egenskaper. 
 •  Kunna beskriva olika ämnen och vätskor utifrån egenskaper. 
 •  Kunna genomföra enkla experiment. 
 •  Kunna dokumentera resultaten. 

 

Hur ska du visa att du har lärt dig?

 •  Genom att delta när vi utför undersökningar. 
 •  Genom att muntligt och skriftligt ge exempel på några föremåls egenskaper. 
 •  Genom att muntligt och skriftligt genomföra enkel sortering av föremål. 
 •  Formativ bedömning genomförs kontinuerligt under varje lektion. 
 •  Summativ bedömning sker via dokumentation på lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3