👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan och vännerna 2022

Skapad 2022-02-11 11:59 i Billinge förskola Eslöv
Förskola
Bemötande

Innehåll

Lekresponsiv undervisning

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där förskollärarna deltar och tillför både lärande och fantasi.

Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både förskollärare och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

 

Bakgrund och Syfte:

Vi började detta projekt när vi blev uppmärksammade på att barnen behövde påminnas om att använda snälla handen och att använda Stopp.                           Nu när detta fungerar i stort lägger vi fokus på "den hjälpande handen".  

I leken vill vi uppmuntra barnen att hjälpa varandra vid tex om någon kompis trillat och behöver hjälp upp, eller om någon inte lyssnar när någon säger Stopp.

Vi bygger vidare på Grodanboken och gör en fortsättning: Grisen ramlar på bron och skadar sig. Haren kommer till undsättning och hjälper Grisen upp och ger den plåster till såret på benet. 

Pedagogerna spelar upp berättelsen med hjälp av rekvisita så det blir tydligt för barnen hur det kan se ut i leken, (pinndockor).

Vi vill ha glada barn som tar försiktigt i varandra, som förstår gränser och när någon säger stopp samt viljan att hjälpa någon som behöver hjälp på olika sätt.

 

Mål:

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sin förståelse för att ta försiktigt i varandra, att visa när det inte vill mer, Stopp samt utveckla  förmågan att hjälpa varandra.”
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om att sätta sig in i andras situationer och hur det känns.

”Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla empati.”
 
(se läroplansmålen nedan)

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Lekresponsiv undervisning

Vad ska vi göra(innehåll)?

Vi vill göra barnen medvetna om hur vi bemöter varandra. Undervisningen kommer att vara både vuxen- och barninitierad.

Hur ska vi göra(förhållningssätt, form)?

I en vuxenguidad undervisning med pinndockor visar vi med hjälp av Grodan och vännerna våra tankar. Rekvisitan ska barnen sedan få leka med. 

Vem/vilka(aktörer)?
Barn och pedagoger på yngre sidan

Var(ute-inne-rum-plats)?

Inne, ute.

När?

Under hela dagen spontant och styrt. 

Varför?

Se bakgrund och syfte

 

Dokumentation

Vi filmar, observerar och reflekterar. 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(förhållningssätt, form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?

Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18