👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2022-02-11 13:03 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under det här arbetsområdet kommer vi att prata om och jobba med mat och begrepp som hör till. Vi kommer arbeta med området mat från olika länder genom att lyssna, läsa och prata om detta. Vi kommer även koppla detta till högtider och jämföra Sveriges traditioner med andra engelsktalande länders och avsluta med att på olika sätt diskutera om framtidens mat.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar gemensamt med olika texter om mat, diskuterar innehållet samt arbetar med ord och begrepp. Vi övar hörförståelse genom att lyssna. Ni läser på egen hand någon/några texter på engelska. Vi tränar också på att sammanfatta texten eller videoklippet som vi läst, tittat eller lyssnat på. 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Ordkunskap i området (glosförhör).

Gruppuppgift där ni skapar och framför en restaurangdialog muntligt. 

Individuell skrivuppgift där ni ska resonera om hur framtidens mat kan tänkas se ut. 

Uppgifter

 • Restaurant dialogue

 • Writing assignment - future food

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9