👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2022-02-11 16:46 i Fålhagsledens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen, i soptunnan eller på marken? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

Innehåll

Bakgrund

 

Barnen visar stort intresse och har utvecklats i sitt sätt att vara rädd om sin miljö. Vi har arbetat med årstider, robotar och märkt att detta blev en möjlighet för oss att  koppla Hållbar utveckling till vårt projekt.

 

Syfte

Att utveckla förskolebarnen i dessa tre områden:

Social hållbarhet:

Förståelse för att man duger som man är

Självtillit

Möjlighet att leva sig in i andra människors situation

Vilja att hjälpa andra

Respekt för alla människors lika värde

 

Ekonomisk hållbarhet:

 Hushålla med våra resurser

Återbruk

Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler

Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet:

Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan

Värna om jordens resurser

 

 

Hur?

Vi arbetar med kompisböckerna på olika nivåer.

Vi gör robotar av återvunnet material som hjälper oss för att värna miljön.

Vi pratar om sopsortering och sorterar i olika kärl. (Vi har en gemensam skräpplockarvecka)

Vi arbetar med goda vanor som barnen tillsammans får vara med att bestämma. Vi är rädda om och pratar om att inte slösa på papper, material, mat och annat.

Vi går på studiebesök på Erikshjälpen där man får lämna in leksaker som kan återbrukas.

Vi odlar och studerar och upptäcker löpande- från jord till bord.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar löpande i lärloggarna.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18