👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4. Geometri

Skapad 2022-02-13 19:48 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här avsnittet ska vi lära oss mer om area och omkrets samt om 3-dimensionella figurer, hur man tar reda på volymen av dem.

Innehåll

Vi ska utföra beräkningar av omkrets, area samt volym.

Vi ska undersöka, resonera och argumentera kring geometriska begrepp.

Vi ska jämföra egenskaper hos olika geometriska former.

Det här går vi igenom:

OM du är sjuk eller missar lektioner av någon annan anledning kan du titta på de här genomgångarna:

kap 4.1 Omrkets och area https://www.youtube.com/watch?v=ISTwM1XQg80

kap 4.2 Cirkelns area https://www.youtube.com/watch?v=KRBpWNx4r7I

kap 4.3 Rätblock och kub https://www.youtube.com/watch?v=KVj8_EXP5vs

kap 4.4 Enheter för volym https://www.youtube.com/watch?v=JHPyFRT155k&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=49

kap 4.5 Prisma och pyramid https://www.youtube.com/watch?v=R9y-AE3Q-Po

kap 4.6 Cylinder, kon och klot https://www.youtube.com/watch?v=Ucm-OxlWANc

 

Bedömning:

Du kommer få visa dina kunskaper:

 • i en resonemangsuppgift
 • på ett slutprov

Begrepp:

Geometriska begrepp: Omkrets, cirekl diameter, radie, area, parallellogram, rektangel kub, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, basyta, mantelyta och klot.

 

Tid:

Hänvisningarna till boken är för att du ska kunna:

 • se vad och var du kan ta igen om du till exempel missat en lektion

 • förbereda dig för kommande lektion

 • hjälpa dig att “hålla takten”, så att du inte halkar efter. 

 

V.

Vad vi gör under veckan

Läxa till måndag

Göra klart och kunna minst två nivåer i respektive delkapitel som vi arbetat med veckan innan.

5

Omkrets och area, kap 4.1

 

6

Cirkelns area, kap 4.2

Rätblock och kub, kap 4.3

 

7

Rätblock och kub, kap 4.3

Enhetsomvandlingar, kap 4.4

kap 4.2

8

Sportlov

 

9

Koll av läge efter lektioner med vikarie

Prisma och pyramid, kap 4.5

kap 4.3

10

Cylinder kon och klot, kap 4.6

kap. 4.5

11

Cylinder kon och klot, kap 4.6

Diagnos 4

 

12

Prao

Börja repetera inför prov

13

Träna mera, repetera kap 4

kap 4.6. 

14

Prov tisdag

Prov kap 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kap 4. Geometri

Rubrik 1

Jag har räknat: Nivå 1
Jag har räknat: Nivå 2
Jag har räknat: Nivå 3
Jag har räknat: Nivå 4
Kap 3.1 Uttryck med variabler
Kap 3.2 Mönster
Kap 3.3 Förenkling av uttryck
Kap 3.4 Uttryck med parenteser
Kap 3.5 Multiplikation med parenteser
3.6 Uttryck med potenser
Resonemang:
Rektangel tal och triangel tal
Jag har räknat uppgift 1-3
Jag har räknat uppgift 5 och 6
Jag har löst uppgift 4
Jag har löst uppgift 7