👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - EXPERIMENT

Skapad 2022-02-14 08:29 i 223211 Förskolan Karlavagnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
EXPERIMENT - Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt ska få erfara och utveckla nyfikenhet och förståelse över hur fysikaliska fenomen och kemiska processer sker/uppstår.

Innehåll

  Utbildningsplan 

Under vårterminen ska vi arbeta med olika naturvetenskapliga fenomen och jobba riktat med olika experiment. 

 Syfte:

Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskapliga ämnen med mål att de utvecklar sitt kunnande om enkla kemiska processer.

 

 

Varför startar detta projekt?

Vi  vill att barnen på ett lustfyllt sätt ska få erfara och utveckla nyfikenhet och förståelse över hur fysikaliska fenomen och kemiska processer sker/uppstår. 

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vi kommer arbeta i smågrupper, vilket ger bra talutrymme för barnen. Vi kommer använda oss av ord och begrepp som vi pratar om och sedan reflekterar över tillsammans med barnen

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Förståelse över hur fysikaliska fenomen och kemiska processer sker/uppstår. 

 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

* två till tre tillfällen i v i olika små grupper

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Pedagogerna är förberedda på vilket experiment som ska utföras och dukar upp relevant material för de olika testerna. Materialet kommer att vara lika så länge vi presenterar samma experiment, men byts ut vid byte av experiment

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Samtal i mindre grupp. Vi kommer prata om begreppet som är relevant  i experimentet. 

Vilka barn och pedagoger deltar. 

Barnen är uppdelade i olka färggrupper och dessa grupper kommer vi arbeta med. Mins en pedagog är alltid med

Hur ska projektet dokumenteras?

papper, penna, unikum. ipad och iphone att fotografera med

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vi lägger ut lärloggar till vårdnadshavare. Det kommer att förekomma dokumentation på våra väggar inomhus

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer att gå igenom olika enkla experiment där barnen själva får testa och ställa egna hypoteser.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18