👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-02-14 09:32 i Tuvehagens förskola Helsingborg
Förskola
Introducera matematik på ett lustfullt och inspirerande sätt.

Innehåll

Var är vi ? Barnen visar ett intresse för matematik , sortera och räkneramsan .

Vart ska vi? Vårt mål är att de ska få en förståelse för antal och siffror .

                   Vi vill skapa glädje i mötet med matematik i olika former. . Vi vill avdramatisera matematik och låta mötet ske i                                         egen takt.

Hur gör vi? Vi vill ge barnen en möjlighet att använda matematik i våra lärmiljöer ,rutinsituationer och i planerade aktiviteter.

                   Erbjuda aktiviteter och material som omfattar matematikens olika delar på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18