👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund F-3 Bråka Smartare

Skapad 2022-02-14 09:59 i Malmaskolan Flen
Fritidshem
Måste man vara stark för att kunna hjälpa andra? Har du hjälpt någon någon gång? Hur kan man tacka den som hjälpt en? När är det bra att vara liten? När är det bra att vara stor? Vad gör du när du är ledsen? Hur märker man att någon är ledsen? Vad gör dig glad igen

Innehåll

GRUND

Alla känslor är OK.

Alla har rätt till sin upplevelse.

Samma sak kan väcka olika känslor i olika personer.

Bara för att man har en stark känsla får man inte göra något dumt mot någon annan, det är bättre att berätta sin känsla än att ”agera” på den.

 

LÄROMÅL

Känna till de fem grundkänslorna och hur de känns i kroppen.

Läsa av och tolka andras känslor.

Kunna sätta ord på sina känslor i nuet och relaterat till händelser i dåtid.

Uttrycka vilken känsla eleven vill ha i en framtida situation.

Bygga empati för andra människor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Fritidshemmet lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Fritidshemmet lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Fritidshemmet lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Fritidshemmet lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Fritidshemmet lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Fritidshemmet lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
  Fritidshemmet lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
  Fritidshemmet lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
  Fritidshemmet lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Fritidshemmet lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Fritidshemmet lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Fritidshemmet lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Fritidshemmet lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Fritidshemmet lgr11  -