👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meningar och ord

Skapad 2022-02-14 10:05 i Granitens förskola Skellefteå FSK/GR
En planering utifrån språkstegen
Förskola
Att klargöra vad en mening eller ett ord är

Innehåll

Vi behöver klargöra vad en mening eller ett ord är,vilket vi inte kan förvänta oss att barnen förstår av sig självt.

Vi använder oss av materialet i språkstegen fördelat på 3 tillfällen

 

Del 1

Berätta för barnen att en mening är en kort ”prat-bit” som berättar något för oss. Till exempel Apan äter en stor glass eller Elefanten hoppar på en studsmatta… osv.

Berätta också att en mening måste bli ”färdig” så att man förstår vad som händer. Det här meningarna är inte är färdiga: Apan äter en stor…, Elefanten hoppar på en…

Låt barnen hjälpa dig att göra meningarna färdiga:

 • Katten äter en…
 • Pojken sitter på en…
 • Flickan fick en liten …
 • I morgon ska jag…
 • Nu ska jag berätta om…

Fortsätt gärna på liknande vis och låt barnen hitta på alldeles egna meningarRepetera för barnen vad en mening är (se aktivitet - Meningar och ord del 1)

Del 2

Berätta för barnen att en mening består av flera ord och att ni nu ska räkna orden i en mening

Använd följande meningar (och skapa fler egna):

 • Katten äter.
 • Hästen hoppar högt.
 • Barnen bygger ett torn.
 • Pappa lagar fisk till lunch.

Läs meningen högt för barnen med tydligt uppehåll mellan orden. Räkna samtidigt orden högt och förstärk med hjälp av fingrarna.

Fråga sedan: Hur många ord fanns det i meningen? Gör flera gånger.

Material: ett antal klossar/stenar/knappar eller liknande.

Del 3

 • Repetera för barnen vad en mening och vad ett ord är (se aktivitet - Meningar och ord del 1 och 2)
 • Berätta att idag ska ni pröva att lägga en kloss till varje ord i meningen. Dela ut ett antal klossar till varje barn (minst 6 klossar per barn).
 • Pröva tillsammans att lägga klossar till meningen: Katten äter fisk.
 • Låt sedan barnen hitta på var sin mening. Ge stöd efter behov. Pedagogen skriver ner barnens meningar på dator eller på ett papper.
 • Pedagogen läser upp en mening i taget med tydligt mellanrum mellan orden och barnen prövar att lägga klossar till varje ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18