👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Skapad 2022-02-14 10:21 i Barnportalens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Bygga relationer med material och språklig utveckling som fokusområde.

Innehåll

Var är vi?

I vårt förskoleområde har vi bygga relationer som fokusområde. På avdelningen har vi barn i 1-2 års ålder. Vi har i början på terminen introducerat nya barn på avdelningen.

Vi lägger stort fokus på att barnen ska bli trygga i förskolans miljö och lära känna våra rutiner. Vi har observerat och dokumenterat barnen i deras relationsbyggande med materialet i miljön och utifrån detta har vi valt att fokusera på följande mål ur läroplanen för förskolan, Lpfö18: 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet och lust att leka och lära. 

 

·         Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla talspråk och ordförråd. 

 

Vi vill erbjuda en undervisning där barnens verbala förmåga utmanas, vi har valt att introducera en handdocka/spindel för att på ett lustfyllt sätt kunna konkretisera det barnen kommunicerar kring utifrån sina intressen och nyfikenhet.

 

Vart ska vi?

Fokus under våren är att  barnen ska vistas i en språkrik miljö under hela dagen. Spindeln blir ett verktyg för att fånga barnen i olika situationer, tex lek, skapande, sång, musik, rörelse, ute- och innevistelse och locka barnen till att kommunicera.

 

Under våra projekttillfällen kommer spindeln att delta och bli ett mål för kommunikation.

 

Barnen är nya i förskolans värld och håller på att lära känna förskolan (miljö, pedagoger och kompisar) och är i startgropen av sin språkutveckling, därför har vi valt att fokusera på kommunikation från läroplanen.

 

 

Hur gör vi?

Vi dokumenterar och reflekterar över barnens kommunikativa förmåga. Utifrån barnens intressen kommer vi att planera undervisningen vidare. Skapa en båt till spindeln. Spindeln deltar i olika aktiviteter under dagen och utgör ett mål för kommunikation.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18