👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolebibliotek

Skapad 2022-02-14 10:33 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Läslust, bokens värde och språkutveckling. Vi ger barnen en upplevelse i vårt förskolebibliotek varje vecka. Vi introducerar boken och dess värde och ger på detta sätt barnen en möjlighet till att främja sin läslust och språkutveckling.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 • Skapa intresse för det verbala och skriftspråket.
 • Öka bokens status och värde.
 • Skapa nyfikenhet och förståelse för andra språk
 • Främja barnens språkutveckling, språkförståelse och medvetenhet kring språket

 

 

Mål:

•Öka och främja läslusten

•Stimulera språkutvecklingen 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?

 

Ge barnen förståelse för vad en bok är, hur vi hanterar boken, bokens värde, samt bokens innehåll.

För att utveckla barnens ordförråd samt ge barnen förståelse för och sammanhang kring språket.

 

Vad(värden)?

 

Bokens värde.

Språkutveckling, språkförståelse,språkmedvetenhet samt ge barnen sammanhang kring detta och tillit till sin egen förmåga.

 

Hur(samhandling)?


Introduktion av biblioteket och bokens värde.


Planerad vistelse och verksamhet i förskolebiblioteket.

 

Vem/vilka(aktörer)?


Undervisande pedagoger och de äldre barnen som är närvarande vid undervisningstillfället.

 

Var(rum/plats)?


Förskolebiblioteket.

 

När(tid)?


Under fm samlingen på tisdagar.

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18