👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramaturgiskt skrivande 9c 2022

Skapad 2022-02-14 13:50 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Berättande text med fokus på relationerna inom berättelsen
Grundskola 9 Svenska
Under några veckor kommer vi att jobba med det berättande skrivandet igen. Den här gången skall vi lägga fokus på relationen mellan protagonisten (huvudkaraktären) och antagonisten (den som ställer till problem för huvudkaraktären) och på hur de olika personernas karaktärsdrag påverkar hur berättelsen utvecklar sig.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" genom att du visar att du kan uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd. Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad med en röd tråd.

Jag kommer också att bedöma hur medvetet du kan använda dig av de olika berättartekniker vi kommer att gå igenom, samt i vilken mån du använder dig av alla sinnen för att beskriva. Slutligen kommer jag att bedöma om ditt skrivande följer anvisningarna för genren (dramaturgiskt skrivande) genom att karaktärerna i din berättelse har betydelse för varandra (protagonist-antagonist-hjälpare). Du visar alla dessa kunskaper i ditt dramaturgiska skrivande. Din berättelse ska vara mellan 3-6 sidor renskriven text.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 V 5

Fredag           Gå igenom vårens bokuppgift. Dramaturgiska kurvan. Handlingen. Hur skapar man bra inre och yttre konflikter? Läsa och skriva mellan raderna.

V 6

Onsdag          Övning på att skapa trovärdiga karaktärer, utifrån ”Fredrika”. Testa på           isbergstekniken.

Torsdag         Repetera om karaktärerna: protagonist, antagonist och hjälpare. Skriv en               karaktärsbeskrivning till din protagonist och en likadan om antagonisten. Dessa          sparas tills ni ska påbörja skrivandet. 

Fredag           Fortsätt skriv om dina karaktärer. Titta på bedömningen från förra berättande skrivande om vad du ska tänka på/behöver utveckla (från ”Noveller” i åttan och ”Jag en författare” i sjuan).

 

V 7

Onsdag          Sitt tillsammans med en kamrat. Läs texten om olika dilemman. Hur löser din protagonist olika dilemman, utifrån sin personlighet. Skriv ner en reflektion kring vad du har lärt dig från den här övningen. Lämna in efter lektionens slut.

 

Torsdag         Hur ska en bra lösning vara? Skriv vidare på din planering. 

 Fredag           Skriv på din kladd

 

V 8                Sportlov

 

V 9

Ons, tors, fre Skriv på din kladd

 

V 10

Onsdag          Skriv på din kladd

Torsdag         Respons/bearbetning

Fredag           Respons/bearbetning

 

V 11

Onsdag          OBS! Inlämning av planering, respons och renskriven text – senast idag. Tid för utvärdering och för bokuppgiften.

Torsdag         Repetera texttyper.

Fredag           Exempeluppgifter inför NP. (NP Läs tisd, NP Skriv tors v 12)

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1. Din berättande uppsats (berättarteknik, beskrivningar och språk)

2. Din respons till din kamrat (samt hur du bearbetat efter responsen)

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Dessa frågor vill jag att du besvarar:

Titta igenom häftet och fundera over vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den har typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Matris till Berättande text

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en dramaturgisk berättelse.
Du följer formen för en dramaturgisk berättelse relativt väl.
Du följer formen för en dramaturgisk berättelse väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
7a Skriva berättande text
Beskrivningar
Elevens text innehåller gestaltande beskrivningar.
Du har med person- och miljöbeskrivningar men karaktärerna är "platta". Egenskaperna framkommer på något ställe.
Du har flera beskrivningar av miljö och personer och du använder dig av "runda" karaktärer. Dessa egenskaper märks till viss del av och stämmer till viss del med karaktärernas handlande.
Det finns flera detaljrika beskrivningar och du låter karaktärernas egenskaper framträda tydligt och vara en viktig del av handlingen.
7b Skriva berättande text
Berättargrepp och dramaturgi
Eleven använder något berättargrepp och följer något slags dramaturgi.
Det finns en inledning, en handling och en avslutning i din berättelse. Din berättelse är till största del av kronologisk uppbyggnad.
Du behärskar både tillbakablickar och parallellhandling. Dramaturgin trappas upp, vändpunkter finns med och småsaker kan kopplas samman.
Du kan väva samman flera röda trådar och du använder dig av flera olika berättartekniska grepp som tex planteringar eller att du väver samman flera olika problem. Dessa följs upp i slutet
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.