👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt till Stora snöbacken vid skogen

Skapad 2022-02-14 14:00 i Solängets förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi går på upptäcktsfärd till stora snöbacken. Vi lär oss hur man uppför sig i trafiken.

Innehåll

Var är vi?

Vi vill på ett spännande sätt träna motoriken och upptäcka naturen i vårat närområde samt lära barnen hur man uppför sig i trafiken.

 

Vart ska vi?

Målet är att barnen ska få träna sin balans och motorik samt att vi upptäcker vår närliggande natur och lära sig hur man på ett säkert sätt går i trafiken. 

 

Hur gör vi?

Vi går på utflykt till en stor snökulle som ligger invid skogen en bit ifrån vår förskola. Barnen kommer att få leka i backen och ta sig fram på olika sett och plumsa i snön, vi ser om vi kan finna några spår efter djur i snön. 

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18