👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT22

Skapad 2022-02-14 15:28 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
En planering för vårterminen 2022.
Grundskola 1 Matematik
Matematikplaneringen för vårterminen 2022.

Innehåll

Under vårterminen kommer vi fortsätta arbeta med två av de fyra räknesätten. Vi kommer arbeta med addition - plus - och subtraktion - minus. Vi kommer dessutom arbeta med klockan, programmering och symmetri. Vi kommer göra detta genom bland annat arbetsboken Matte Safari 1B (som vi fortfarande väntar på), filmer om matematik, kopieringsmaterial samt lekar och spel. Vi kommer även använda oss av digitala läromedel som Vector, Bingel och Skolplus.

Planen är att vi kommer ha en varierad och givande matematikinlärning som ska ligga som grund till kommande kunskaper senare i livet. 

Matematiken kommer anpassas efter den nivå som barnen ligger på, för att se till att alla utmanas och stimuleras under lektionstid.

 

Under höstterminen kommer vi arbeta med:
- Addition
- Subtraktion
- Symmetri
- Klockan
- Programmering

 

Vi kommer göra detta genom bland annat: 
- Arbetsboken Matte Safari 1B
- Matematiklekar
- Kopieringsmaterial
- Matematikspel
- Program på iPad, däribland Vector och BeeBot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3