👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Medeltiden åk 4

Skapad 2022-02-14 15:42 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia
Arbetsområde kring hur man levde på medeltiden, vilka kungar som styrde Sverige och vilka uppror som skedde.

Innehåll

Mål med arbetet: 

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Förstå och använda viktiga ord och begrepp som hör till medeltiden (se nedan).
 • Se samband mellan olika tidsperioder.
 • Förklara historiska händelsers orsaker och konsekvenser.
 • Tolka historiska källor och förklara hur de beskriver medeltiden.

 

Arbetssätt: 

Vi utgår från läromedlet Utkik Historia och kapitlet "Medeltiden"

Vi kommer att titta på filmer.

Vi kommer att genom uppgifter såväl som enskilda och i grupp få ta ställning, diskutera och resonera. 

 

Du får visa dina kunskaper:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner och övningar såväl på gruppnivå som enskilt.

I skriftliga/muntliga bedömningsuppgifter

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Grundläggande faktakunskaper om området medeltiden (de fyra stånden, mäktiga kyrkan, livet i kloster, Heliga Birgitta, livet i staden, hansan, digerdöden, Birger Jarl och hans söner, Kalmarunionen, Drottning Margareta, Stockholm Blodbad, Kristian Tyrann)
 • Förstå och använda viktiga ord och begrepp som hör till medeltiden (se nedan).
 • Se samband mellan olika tidsperioder.
 • Förklara historiska händelsers orsaker och konsekvenser.
 • Tolka historiska källor och förklara hur de beskriver medeltiden.